Přesun na obsah

Bližního potkávat s láskou

5. 9. 2012

Od 3. září se město Káhira stává hostitelem 31. ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Do Egypta se sjelo na 40 biskupů z různých církví například anglikánské, luterské, syrsko-pravoslavné, metodistické atd. Ze zemí jsou zastoupeny Egypt, Brazílie, Austrálie, Norsko, Indie, Kypr, Libanon, Sýrie, Irák, Kypr, Moldávie, Švédsko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Maďarsko, Česká republika.

Moderátorem tohoto setkání je kardinál Vlk.

Biskupové se především seznámí s náboženskou a společensko-politickou situací Egypta, navštíví sídla různých církví, například klášter Al-Baramus ve Wadi Al-Natrun, Uctí památku papeže koptské církve Šenouda III., který zemřel letos v březnu, a budou přijati na koptském pravoslavném patriarchátu.

Mottem letošního setkání je „Bližního potkávat s láskou“. Na toto téma pohovoří i prezidentka Hnutí fokoláre, Maria Voce.

Dalšími tématy bude mezináboženský dialog (přítomen bude poradce káhirské Univerzity Al Azhar), přínos spirituality jednoty pro dialog různých křesťanských církví, zazní různá osobní svědectví.

Vše provází společná modlitba a dle možností vzájemná účast na jednotlivých bohoslužbách.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka