Přesun na obsah

Krátké ohlédnutí

21. 9. 2012

Tímto nadpisem myslím ohlédnutí za posledními měsíci jednoho „svobodného“ důchodce. Říká se trochu povrchně, že důchodci mají nejvíce práce. Možná, že je to tím, že jejich aktivity záleží většinou na nich samých, na jejich volbě a plánování. Nemyslím, že tu především působí podvědomá psychologie, že by si chtěli dokázat, že jsou ještě „k něčemu“. Ve svém případě si spíše myslím, že je to trochu nezvyk plánovat si svůj čas sám, a vliv příliš „optimistické“ povahy, která člověka vede k pocitu, že se věci dají „stihnout“, a rysu povahy, který chce vyhovět každému. Diář je pak najednou plný a škrtat v něm – to už je potom těžké.

Na této mé webové stránce byly všechny události minulých měsíců aspoň stručně popsány, zvláště dlouhé slavení osmdesátin řadou akcí na různých místech. Pak, období prázdnin – dovolená ve Slovinsku se zajímavými zážitky, mezitím „odskočení“ na dedikaci kláštera a kostela sester trapistek v Políčanech, pak setkání s 65 biskupy - přáteli Díla Mariina v oblasti Turína, mezitím další „odskočení“ na tradiční oslavu Nanebevzaté na Strahově, dále oslava svátku sv. Kláry v Montet ve Švýcarsku a trochu odpočinku ve známém švýcarském turistickém středisku v Saas-Fee. Následovalo  znovu  Montet, setkání různých leadrů reformované církve na rovině spirituality Hnutí fokoláre a pak krásné ekumenické setkání 40 biskupů 20 různých církví v Káhiře, které sice bylo na tomto webu trochu vzpomenuto, ale ještě se k němu zde vrátím. Navazovalo krátké duchovní cvičení delegátů Díla Mariina z celého světa před jejich měsíčním pracovním setkáním v Rocca di Papa. A konečně přes Curych, kde jsem měl, pozván svými kněžskými přáteli, na ekumenickém modlitebním dnu za Švýcarsko přednášku o zkušenostech se slovem Božím, domů do Prahy.

A nyní zpět do Říma na setkání delegátů Díla Mariina, předání funkce moderátora větve biskupů, přátel Díla Mariina, jak tu také bylo zmíněno, mezitím „odskok“ na setkání biskupů, přátel spirituality jednoty do Maďarska, pak zpět do Říma na oslavu 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a po této oslavě konečně domů. S tímto programem se svěřuji, abych ukázal, že se důchodce nenudí. Bylo toho skutečně velice mnoho. Sám jsem si to nevymyslel, ale seběhlo se to tak, že jsem to nemohl zredukovat a odmítat. Není to snaha po aktivismu a pocitu platnosti. Je možné nad tímto programem pokyvovat hlavou. Ano, vím, je to moc, ale mám pevné předsevzetí trochu brzdit. A věřím, že příště to bude lepší.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka