Přesun na obsah

Ke slovům předsedy KDU-ČSL

21. 1. 2007

V poslední krizové době naši politické scény se objevovaly také myšlenky o nové orientaci KDU-ČSL, nejen o změně názvu strany. Nejvíce mě zaujalo nedávné interview předsedy strany Jiřího Čunka pro Katolický týdeník(2/2007), v němž na otázku po „nadstandardním vztahu s církví“ odpověděl zcela jasně, že „KDU jako politické straně to nepřísluší“. Tento názor asi potěšil mnohé. Už od počátku 90. let znovu a znovu zdůrazňuji, že se církev jako instituce nemůže spojovat se žádnou stranou, i kdyby měla v názvu slovo „křesťanská“. Proto jsem velmi uvítal tento jasný hlas z odpovědných úst. Tuším, že dosud žádný politik lidové strany neměl odvahu k takto jasné formulaci.

Vedle tohoto srozumitelného prohlášení je tu však nadpis interview „Nebudu naslouchat věřícím, ale občanům“. Vím, že nadpisy dělají redaktoři nebo šéfredaktor. Nechci podsouvat „zlý“ úmysl redaktora „vyostřit“ obsah interview. Ale ve své sloganovité formě je jednostranný a matoucí, poněvadž neodpovídá přesně  textu interview a může vyvolat různá nedorozumění, zvláště u těch, kteří, jak známo, čtou noviny jen podle titulků. Na otázku redaktora Palána: „Budete naslouchat požadavkům církve a věřících“ odpovídá předseda strany: “Ne. Budu naslouchat požadavkům občanům. Jsme stranou, která je tu pro všechny…a jestli jsou věřící, nebo ne, to nezkoumáme“. To je velice jasný a správný postoj, otevření ke všem, „kdo uznávají křesťanské kořeny Evropy“. Tady by měl pan redaktor napravit zkreslující a nepřesný dojem, který vytvořením uvedeného titulu způsobil, nebo se nějak omluvit. Jinak jeho titulek může  poškodit lidovou stranu a jejího předsedu.  

Čeští biskupové se snaží vyzývat věřící, aby se angažovali v politice, ve veřejném životě, aby šli k volbám, aby volili stranu podle svého svědomí. Neposíláme je do veřejného života, do politiky jako nějaké „vyslance církve“, ale jako občany, kteří jsou si vědomi své spoluzodpovědnosti za společnost. Jdou tam s hodnotami, které vyznávají, a samozřejmě se jich ani v politickém životě nemohou vzdávat. A to odpovídá i názoru vyslovenému panem předsedou Čunkem.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka