Přesun na obsah

Konečně

8. 11. 2012

Konečně po dlouhém, táhlém dvacetiletém procesu tato vláda návrhem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi naplnila Ústavní zákon č. 1/1993 Sb, v němž je na předním místě zakotveno právo na vlastnictví. Konečně parlament pod tlakem vlády respektuje demokratická ustanovení, že „stát je nekonfesní“ a další ustanovení, že „církve jsou na státu nezávislé“. Konečně se otevírá praktická možnost, aby se naplnila odluka církve od státu, která je už dávno v Ústavě zakotvena, ale dosavadní polistopadové vlády ani parlamenty na to nedbaly.

Konečně je po 20 letech naplněno legitimní očekávání dané zákonem č. 219/1991 Sb. o půdě, který obsahuje tzv. blokační paragraf č. 29. Ten chránil církevní majetek před rozkradením a dával legitimní očekávání nejen církvím, ale i Svazu měst a obcí, že otázka majetkového vyrovnání bude v dohledné době vyřešena. Svaz vehementně usiloval z vlastních důvodů o vyřešení této pro mnohé obce diskriminační kauzy. Konečně se mnohé chátrající kulturní památky dočkají možnosti, že se může přistoupit k jejich záchraně.

Konečně bude vyslyšená důrazná výzva Ústavního soudu z r. 2010 k parlamentu a vládám, aby přestaly jednat protiústavně a otázku majetkového narovnání řešily. Konečně se otevírá možnost vyrovnat se – i když jako poslední z postkomunistických států - se zbytky totalitního kriminálního režimu, který toto vše způsobil.

A v těchto „konečně“ bychom mohli pokračovat.

Domnívám se, že i pan prezident je si vědom všech těchto souvislostí a že pro něj nebude problém zákon podepsat.

Při této příležitosti bych žádal novináře i politiky, zvláště z některých stran, aby odložili onu „pohádkovou“ rétoriku, se kterou zvláště v předvolební kampani sytili veřejnost, aby odložili všechnu tu nenávist a lži, kterými plnili své předvolební projevy a články a aby v klidu říkali pravdu. Ze strany církví jsme ne vždy v minulosti se všemi těmi nesmysly polemizovali, protože se nám to většinou nezdálo důstojné na takovou úroveň sestupovat. Přesto jsou na těchto stránkách k nalezení některé komentáře k těm nejhorším nepravdám a desinformacím. Jsou tam i mnohé odpovědi například k požadavkům o předložení seznamů majetku, který se má vracet, nebo k otázce, z jakých zdrojů byly dodnes církve placeny. Církve byly placeny ze svého přes státní rozpočet. Už v minulosti bylo rozhodnuto, že zákon nebude výčtový, protože je to z mnoha důvodů nereálné. A proto žádné seznamy. Že se nevydá nic, co by církvím nepatřilo, to zajišťují příslušné státní instituce. Přehled počátků jednání a postojů církve lze nalézt v dokumentu, který jsem pro ČBK napsal a který byl uveřejněn pod názvem „Přehled jednání mezi státem a církvemi v létech 1990-2000“. Souhrnné odpovědi na nejhrubší desinformace jsou uvedeny také na webových stránkách České biskupské konference.

Myslím, že v této nové situaci je čas se k celé věci postavit seriózně. Pokud by to některá strana plánovala zvrátit, byla by to známka, že nemá na zřeteli demokratický řád a chce obnovovat totalitu.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka