Přesun na obsah

Kardinál Vlk vyjádřil podporu jihočeským studentům

20. 12. 2012

V úterý 18. porsince proběhla na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích v pořadí již třetí protestní akce za účelem odvolání komunistů z krajské vlády. Během shromáždění zazněly podpůrná poselství mnoha osobností, mezi nimi i dopis kardinála Miloslava Vlka. Přinášíme text dopisu v plném znění.

Milí studenti,

sleduji od začátku vaše velké úsilí o to, aby si naše veřejnost uvědomovala nebezpečí plíživého návratu totality po posledních krajských volbách, kterému dávají prostor sociálnědemokratičtí hejtmani svými koaličními dohodami bez ohledu na minulost. Podporuji vaši hladovku a ostatní aktivity v tom smyslu, aby se změnilo svěřování zvláště citlivých oblastí zodpovědnosti v krajském zastupitelstvu členům komunistické strany, která se veřejně nezřekla své totalitní ideologie a nedistancovala se od zločinů své strany, zvláště z padesátých let, které jsou veřejně známé a jsou stále znovu připomínány.

Je nezodpovědné a velmi ubohé, když někteří zastupitelé vám vytýkají, že ty věci nepamatujete, že je to minulost. Ale jsme tu my starší, kteří jsme svědky komunistických zvěrstev. Zažili jsme je na vlastní kůži. Já jsem Jihočech a v mých materiálech StB je dostatek dokumentů o mém pronásledování, šikanování, omezování svobody a zastrašování komunistickou totalitní mocí, o odposlouchávání, které jsem zažil, když jsem pracoval jako archivář okresního a městského archívu. Studentská mládež ve vašem věku, se kterou jsem se tehdy setkával, byla vyslýchána a zastrašována, jak je to zdokumentováno v materiálech StB. A později jako sekretář českobudějovického biskupa Hloucha jsem zakusil také tvrdé pronásledování církve. Proto nemohu mlčet a nepozvednout svůj hlas na podporu vašich akcí, protože vy, mladá generace, které patří budoucnost, jste daleko citlivější na tyto věci, než generace starší, která se bohužel mnohdy smiřuje s tím, co bylo, a ztrácí citlivost pro právo a spravedlnost. Jako křesťan a jako někdejší českobudějovický biskup nemohu nepřipomínat komunistickou totalitu, kterou jsem zažil právě v jižních Čechách.

Ale také vy, mladí lidé, máte přece i své zkušenosti: v nedávné době zemřel v pohodě komunistický soudce Vaš, který poslal na smrt hrdinu boje za naši svobodu generála Heliodora Piku a hrdinnou ženu Miladu Horákovou. Nebo připomeňme otce dnešního komunistického ideologa soudruha Grebeníčka, který osobně mučil vězně. A soudy, v nichž byli skrytí bývalí komunisti, nebyly schopny učinit spravedlnosti zadost a odsoudit je. To přece pamatujete. Jak jsou tyto skutečnosti možné? Protože v našich společenských strukturách zůstali soudci či jiní prominenti, přestože v počátku 90. let tu byl lustrační zákon. Ti pak hájili své partajníky. Toho jste byli svědky…

A takovéto věci se mají opakovat? Váš boj je spravedlivý a všichni, kdo neztratili paměť a cit pro právo a spravedlnost, ho musí podporovat!

                                              

                                               kardinál Miloslav Vlk

V Praze dne 17.12.12


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka