Přesun na obsah

Definitivní konec světa?

22. 12. 2012

Je opravdu zajímavé vždy znovu, když se objeví nějaký samozvaný prorok, že moderní inteligentní lidé „očekávají“ konec světa.  Je zábavné pozorovat, jak se na něj „připravují“. V posledních desetiletích byl s jistotou předpovídán aspoň čtyřicetkrát a většinu nikterak neodradí, že se to nikdy nenaplnilo, vážně očekávají konec světa znovu a znovu.

Skutečnost, že tento náš svět, náš vesmír bude mít jednou konec, nevychází především z nějakých úvah astronomie či fyziky, i když tyto vědní obory perspektivu konce světa vědeckou cestou potvrzují, ale vychází z různých míst v bibli. Nejznámější je Ježíšovo slovo: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“ (Mt 24,35; srov. i Mt 5,18 ad.). Při jedné příležitosti se apoštolové Ježíše ptali, kdy konec světa nastane. On jim odpověděl: “O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám“. (Mt 24,36). Kdyby lidé znali aspoň trochu bibli, kde se všechny sliby a předpovědi proroků bezpečně a jistě naplňovaly, kdyby věřili slovu Ježíšovu, nepřijímali by tyto úsměvné předpovědi samozvaných proroků. Naopak. Na jejich nesmyslných tolikrát nesplněných předpovědích se naplňuje Ježíšovo slovo, že o tom dni „neví nikdo“. Věřme více Ježíšovu slovu. On říkal apoštolům: „Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou ...a svedou mnohé“. (Mk 13,5 ad.) „Bděte..., neboť nevíte, kdy Pán domu přijde“ (Mk 13,35).

 Poněvadž se bible nečte, lidé nevědí, co se tam o konci světa říká. Ježíš apoštolům řekl, jak jsem citoval výše: „nebe a země pominou“, tedy náš vesmír bude zničen. Jinde v bibli se říká, že „shoří v ohni“. Tedy z vesmíru nezůstane nic. Je proto legrační, že když lidé očekávají konec světa, chtějí se před ním „zajistit“, někde schovat, hledají úkryty, bunkry, různí podvodníci jim (samozřejmě za peníze) nabízejí místa na světě - pyramidová hora Rtanj v Srbsku a jiná místa v Americe - kde bude možné se před koncem světa ukrýt. Nakupují si zásoby, aby ten konec světa dobře přežili.

Bible ale nemluví jen o konci, o rozpadu našeho vesmíru, ale kniha Zjevení své proroctví o konci světa vyrovnává slovy: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly. „Hle, všecko tvořím nové“ (Zj 21,1. 5). V této kapitole se dále říká, co bude náplní toho nového vesmíru, „nového stvoření“ :“Bůh bude přebývat mezi nimi“ (Zj 21,3).

„Konec světa podle bible bude proměna našeho hmotného, zákonu stálého vývoje, změny a rozpadu podléhajícího časoprostoru, ve světě, který bude světem „jinorozměrným“, kde nebude například čas a tudíž ani vývoj, změna a rozpad. Bude mít jako parametr „trvání“, „věčnost“. “Smrt již nebude...ani bolest...neboť co bylo, pominulo“ (Zj 21,4).

Takový je nástin představ bible o konci světa, o jeho podstatné změně.

Věřme jistotám, které nabízí bible, a ušetříme si směšné tanečky s podvodnými lžiproroky. Takováto víra odpovídá modernímu inteligentnímu člověku.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka