Přesun na obsah

Římská setkání

4. 2. 2013

V minulém týdnu jsem se zúčastnil v Římě regionálního setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre – Díla Mariina. Členové této „větve“ Díla Mariina se setkávají v různém složení třikrát za rok – dvakrát se setkávají biskupové katoličtí. Jedno je setkání otevřené všem zájemcům o tuto spiritualitu, ze všech koutů světa. Může přijít kterýkoliv biskup. Účastníků bývá hodně přes sto. Koná se v Castel Gandolfu, v Centru vybudovaném v objektech, které před řadou let věnoval hnutí Jan Pavel II. To zde vybudovalo velké duchovní a vzdělávací centrum zařízené na setkávání členů jednotlivých odvětví Díla, kterých je 19. Je tu nejrůznější technické vybavení (překladatelské kabiny, kuchyně, částečně i ubytování). Po celý rok je tu obsazeno. Druhé setkání biskupů je menší, přicházejí ti biskupové, kteří toto charizma chápou jako svou osobní spiritualitu. Tato setkání se konají většinou na různých místech v Itálii.

Třetí setkávání biskupů na základě této spirituality je ekumenické. Přicházejí biskupové z různých křesťanských církví. Setkání se koná na různých místech v Evropě, případně na Blízkém Východě, aby se biskupové setkali s ekumenickou situací v různých národech. Loni v Káhiře byli mezi 40 účastníky příslušníci 20 církví.

Loni jsme se rozhodli, že to široké „centrální“ setkávání biskupů z různých koutů světa v Castel Gandolfu nahradíme jednou za dva roky regionálními, resp. kontinentálními setkáními, aby se jich mohli účastnit i starší nebo nemocní biskupové ostatních kontinentů, kteří nemohou podnikat daleké cesty. Setkání se uskutečňují v průběhu celého roku, podle podnebných nebo pastoračních situací v různých kontinentech.

První letošní setkání tohoto druhu pro Evropu bylo právě minulý týden v Římě. Rámcový program pro ně byl dohodnut loni na setkání biskupů a rozpracován naším římským sekretariátem, který má na starosti celou logistiku. Základním tématem byl bod spirituality „Ježíš v bratru“ (srov. SC 7), mezilidské vztahy. Toto celoroční téma je dáno pro celé Dílo Mariino. Meditovali jsme a hovořili o tom, co tato skutečnost pro nás znamená, pro náš duchovní život i pro naši práci či vedení diecézí. Viděli jsme různé videozáznamy, na kterých Chiara Lubichová tyto duchovní skutečnosti ze svého charizmatu pojednává. Slyšeli jsme i tematickou meditaci současné prezidentky Marie Voce na totéž téma. Program setkání byl vsazen do kontextu aktuálního dění v církvi, roku víry, slavení výročí II. vatikánského koncilu, evangelizace, zvlášť z pohledu Hnutí fokoláre. Byli jsme informování o událostech uplynulého roku v Díle Mariině.

Na setkání přišel i předseda Synodus episcoporum Mons. Eterovič s tématem evangelizace a situace církve v Evropě. Ke všem tématům byly ve vzájemném dialogu předkládány osobní zkušenosti a svědectví. Protože základním bodem charizmatu Chiary Lubichové je jednota (srov. Jan 17), celý program byl zaměřen k tomu, abychom ho prožívali pod tímto zorným úhlem. A proto také o všech našich setkáních a o jejich účastnících je vždy informován papež Benedikt XVI. V Římě jsme měli možnost setkat se se Svatým otcem i osobně na středeční audienci. Naše skupina byla umístěna na podiu po pravé ruce papeže. Hned jak Svatý otec přicházel, pozdravili ho tři kardinálové přítomní ve skupině pak při zvláštním setkání, při políbení pastýřského prstenu (baciamano) a nakonec když se s námi přišel fotografovat. Já jsem byl překvapen, když se mne při rozhovoru zeptal, jak se mi daří zdravotně, takže jsem mu mohl říci, že jsem lyžoval na Šumavě na bavorské hranici. Když otevřel takovýto přátelský vztah, dodal jsem si odvahu a zeptal se ho, jestli přijede s námi slavit sv. Cyrila a Metoděje, a dodal jsem, že možná přijede i moskevský Hilarion. Papež reagoval dosti živě, i když odpověděl opatrně a naznačoval, že je to otázka zdraví. Neřekl žádné odmítavé slovo. Měl jsem dojem, že tuto záležitost nosí v srdci.

Mezi pozdravy adresovanými různým skupinám účastníků pozdravil i naši skupinu. Řekl: „Zvláště zdravím biskupy, přátele Díla Mariina. Drazí spolubratři, spolu s vámi zdravím také všechny, kteří se budou účastnit setkání v různých oblastech světa. Ujišťuji vás o svých modlitbách a přeji vám, aby charisma jednoty vám tak drahé, bylo nosnou silou vaši apoštolské služby a aby ji celou prodchlo“.

Některá témata, jako „Chiara v době koncilu“ a zvláště reflexe II. vatikánského koncilu od prof. H. Blaumeisera „Církev v přechodné době“, dostali účastníci písemně, aby se k nim mohli vracet. V závěru kardinál Antonelli shrnul celé setkání a nastínil, co z něho konkrétního vyplývá pro jeho účastníky.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka