Přesun na obsah

Kardinál Vlk na oslavách sv. Cyrila a Metoděje v Římě

14. 2. 2013

Kardinál Miloslav Vlk bude zastupovat Českou biskupskou konferenci na římských oslavách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ke slovanským národům. Hlavním celebrantem při mši svaté v bazilice sv. Klimenta bude 14. února 2013 od 18.30 hodin slovenský kardinál Jozef Tomko.


Slavnostní mše svatá, kterou pořádá Slovenská papežská kolej sv. Cyrila a Metoděje v Římě (v organizaci slavnosti se totiž každoročně střídají slovanské papežské koleje), se koná v bazilice sv. Klimenta. Tento kostel je jedním z hlavních slovanských poutních míst Říma, neboť se zde nachází hrob sv. Cyrila, který zemřel 14. února roku 869. Po skončení mše svaté se za zpěvu litanií sestoupí do spodní baziliky k místu, kde byl sv. Cyril pohřben. Zde proběhne společná modlitba.

Bazilika sv. Klimenta je zasvěcena čtvrtému papeži sv. Klimentovi I. (88-97), o kterém tradice říká, že byl vyhnán na Krym a svržen do moře s kotvou uvázanou na krku. Původní budova byla postavena ve 4. století, roku 1084 ji zničili Normané a roku 1108 byla nad spodním kostelem vystavěna současná bazilika, která svoji dnešní podobu získala při barokní přestavbě exteriéru v letech 1715-19. Spodní kostel byl znovu odkryt v letech 1857-70. Při pozdějších vykopávkách (1912-14) byla pod spodní bazilikou odhalena ještě další vrstva, v níž se nalézá obytný dům. Podle některých jde o dům Tita Flavia Klementa, římského konzula a bratrance císaře Domitiána, později umučeného pro víru. Má se za to, že právě tam se shromažďovalo křesťanské společenství kolem třetího z Petrových nástupců, papeže Klimenta, který měl snad být původně dokonce otrokem v tomto domě vysoko situovaného Římana. Ve spodní bazilice se nalézají fresky z 11. století znázorňující scény ze života sv. Klimenta, mj. i přenesení jeho ostatků z Krymu do Říma sv. Cyrilem a Metodějem roku 867. Malá vyvýšenina označuje původní hrob sv. Cyrila. (Aleš Pištora)

(Zdroj: www.apha.)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka