Přesun na obsah

Poslední slova papeže

2. 3. 2013

V sérii "rozlučkových" setkání  Benedikta XVI. byli v závěrečný den jeho pontifikátu do Sala Clementina ve Vatikánu pozváni kardinálové. Papežové zde obvykle přijímali biskupy.  V těch setkáních, která papež v posledních dnech svého pontifikátu absolvoval, neprezentoval obšírně nějaké teologické téma, jak měl dřive ve zvyku, ale většinou se s účastníky modlil, děkoval věřícím za modlitby a podporu a zopakoval důvody své abdikace.

Na naše setkání s Benediktem XVI. přišlo skoro dvěstě kardinálů, kteří žijí nebo pracují v Římě, nebo do Říma na toto setkání přijeli. Někteří byli už devadesátníci, případně na vozíčku. Papež se chtěl osobně setkat s každým z těchto neoficiálních zástupců celého kardinálského kolegia.

I když ani toto setkání v poslední hodiny pontifikátu s odstupujícím papežem teologem nemělo nějaké velké teologické téma, přece jen dominovala více nebo méně skrytě myšlenka "církev". Myslím, že to nebylo náhodou.

Papež v úvodu projevil radost nad tímto setkáním. Poděkoval Bohu za 8 let pontifikátu i za spolupráci všech, zvláště kuriálních kardinálů.

Zdůraznil, že především on musí děkovat. Připomněl obecně všechna společná setkání, zvláště podtrhl jejich blízkost. Zdálo se mi, že myslí především na blízkost v posledním období.

Benedikt jasně řekl, že "římský biskup" novým způsobem zůstává blízko ukřižovanému Kristu a že se bude věnovat více než dříve modlitbě a meditaci. Tím naznačil svůj způsob "být s církví", která žije, roste v duších věřících pod ochranou Panny Marie a pod vedením Ducha svatého.

Všechny přítomné kardinály pozval: "Zůstaňme všichni spojeni v jednotě, v tajemství církve a já vám budu i nadále blízko v modlitbě." K tajemství církve vyslovil z otvřeného srdce ujištění v této své nové  situaci: "Já už nyní vyslovují římskému biskupovi, kterého kardinálové zvolí, svou bezpodmínečnou úctu a poslušnost." Tímto pokorným gestem dal papež všem jedinečný příklad respektu k církvi a k těm, kteří ji vedou.

Pak se osobně setkal s každým z přítomných kardinálů, podal jim ruku a vyměnil s nimi několik vět. Já jsem mu přinesl pozdravy všech, se kterými jsem se před cestou setkal, poděkoval jsem mu za jeho pontifikát, vyslovil jsem úctu k jeho odvaze udělat tento krok a ujistil ho i nadále svou modlitbou. Svou reakcí mě Benedikt velmi překvapil: "V této situaci to na Velehrad nebude." Bylo vidět, že pozvání na Velehrad nosil ve svém srdci.

Ještě před setkáním děkan kardinálskeho kolegia kardinál Angelo Sodano oznámil, že první setkání generální kongregace proběhne v pondělí 4. března. Tím začne příprava na konkláve.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka