Přesun na obsah

V Římě probíhájí generální kongregace kardinálů

5. 3. 2013

Zhruba 150 kardinálů zasedá od pondělí 4. března ve Vatikánu v synodální aule umístěné nad známou audienční síní Pavla VI.

Setkání se nazývají generální kongregace a slouží k přípravě na konkláve, které má zvolit nového papeže. Důležitým bodem programu je tedy stanovení data konkláve, a sice na základě apoštolské konstituce Jana Pavla II. o volbě papeže a podle doplňujícího "motu proprio" Benedikta XVI. Konkláve se účastní pouze kardinálové, kteří nedosáhli ještě osmdesáti let věku, mají tedy volební právo. Datum konkláve však zatím nepřišlo na program.

Generálních kongregací se účastní kardinálové bez rozdílu věku. Zasedání se konají v dopoledních hodinách. Bránu před aulou Pavla VI. doslova obléhá stále velké množství novinářů, televizí, fotografů a hledají, koho by mohli "ulovit" a oslovit.

V této fázi přípravy hovoří přítomní kardinálové o situaci v církvi, o nejrůznějších aktuálních otázkách ve světové církvi i ve Vatikánu, aby si volitelné dobře uvědomili, do jaké situace mají nového papeže vybrat. Vstupy jednotlivých kardinálů jsou velmi užitečné, otevřené, upřímné a bratrské. Je z nich patrné vědomí zodpovědnosti za církev. Mají také pomoci budoucímu papežovi, který patrně už mezi přítomnými naslouchá.

Kardinálové zaslali také společný dopis emeritnímu papeži Benediktovi, ve kterém mu kromě pozdravů vyjádřili svou vděčnost a poděkovali za jeho příkladný pontifikát pro dobro církve.

Na dnešní kongregaci se kardinálové rozhodli, že se ve středu 6. března v 17:00 hodin sejdou ke společné modlitbě v bazilice svatého Petra. Zváni jsou též všichni věřící. Před zahájením konkláve proběhne mše svatá za dobrou volbu papeže a po ní volitelé ve slavnostním průvodu nastoupí do Sixtinské kaple.

(foto: news.va)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka