Přesun na obsah

Zodpovědná příprava na konkláve

8. 3. 2013

Tématem konkláve jsem se zabýval na těchto stránkách již vícekrát. Je to ostatně skutečnost, která od chvíle, kdy papež Benedikt XVI. ohlásil svou demisi, zajímá trvale všechna média. Věnují této otázce mimořádnou pozornost: papeži, církvi, věcem pozitivním i negativním, pravdivě i smyšleně. Tolik trvalé pozornosti takovému tématu nebylo věnováno od nepaměti .

Pozornost je dána tím, že celá záležitost trvá už skoro měsíc, od 11. února, kdy papež ohlásil svou abdikaci. Abdikaci musel ohlásit s předstihem, protože nebylo možné takové šokující a v dějinách církve neobvyklé prohlášení udělat jeden den a druhý den odcházet. Toto "překvapení" trvalo vlastně tři týdny. Bylo nutné udělat řadu opatření, rozloučit se na všech stranách. Média tak měla hodně času na všechny možné úvahy a spekulace.

Poté, co abdikace vstoupila v platnost a papež odešel do ústraní, začaly hned během třech dnů přípravné kongregace pro konkláve, které trvají již několik dní. Projevy účastníků jsou velmi seriózní, bratrské a otevřené, jak o nich rámcově informuje vatikánský mluvčí P. Lombardi v oficiálním deníku Svatého stolce Osservatore Romano. Kardinálové chtějí být dobře informováni, aby volitelé mohli kompetentně rozhodovat. Panuje silné vědomí zodpovědnosti za církev a ochota budoucímu papeži v jeho nelehké situaci co nejvíce pomáhat.

V dialogu o současných problémech vystupuje do popředí skutečnost, že v církvi je nutné vidět nejen problémy a skandály, ale jak to papež Benedikt při své abdikaci řekl - církev roste a rozvíjí se. Jeden z kardinálů připomněl, kolik lidí bylo kanonizováno za Jana Pavla II., což je známkou toho, že v církvi je i tolik "svatosti". Když si připomeneme jeho výzvu, abychom "znovu objevili působení Ducha sv. v dnešní církvi" a viděli plody jeho působení (na mysli měl například množství nových církevních hnutí v době po koncilu, asi 150). Přináší to velkou naději do všech problémů, které před novým papežem budou stát. Jde o to, nenechat se ovlivňovat často manipulativním negativismem medií.

Kardinálové nejen diskutují, ale připojují se k celé církvi, která se modlí. Před vstupem do synodního sálu, kde zasedání probíhají, je kaple s eucharistií, kde je před zasedáním možno vidět mnoho kardinálů ponořených do modlitby. Zvláště na mne zapůsobil návrh některých z nich, abychom se místo odpoledního zasedání shromáždili v bazilice sv. Petra ke společné modlitbě za konkláve i budoucího papeže. Bylo opravdu velmi působivé vidět asi 150 kardinálů shromážděných za hlavním oltářem, za konfesí sv. Petra, před tzv. oltářem "papežské katedry", nad nímž září krásná žlutá luneta Ducha svatého, jediná vitráž v chrámě - z českého skla. Všichni s růžencem v ruce, spojeni s celou světovou církví, za předsednictví děkana kardinálského sboru Angela Sodana, jak se modlí za konkláve a za budoucího papeže. Pak následoval výstav Nejsvětějši svátosti. Všichni vkleče ve společné adoraci před nejvyšším Pánem církve.

To vše patří k přípravě budoucího konkláve, jehož konání bude snad už v nejbližších chvílích oznámeno.

kardinál Miloslav Vlk

(foto: Orticalab)

 

 

 

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka