Přesun na obsah

Další kroky na cestě ekumenismu - Stuttgart

23. 5. 2013

Ve Stuttgartu probíhá ve dnech 23. a 24. května ekumenické setkání křesťanských hnutí s biskupy.

Jako host byl pozván kardinál Miloslav Vlk, aby se podělil o své zkušenosti na rovině ekumenické, a sice jménem biskupů-přátel Hnutí fokoláre, jejichž byl dlouholetým moderátorem.

V první části programu zazní společný příspěvek arcibiskupa Zollitsche, předsedy německé biskupské konference, a předsedy rady Evangelické církve v Německu, Nikolause Schneidera, o jejich krocích na společné cestě.

O II. vatikánském koncilu pohovoří biskup Feige z Magdeburku a o podnětech, které přinesla Reformace, Prof. Bedford Strohm, biskup evangelicko-luterské církve v Bavorsku.

Předmětem společných diskusí bude kromě jiného otázka, jak mohou křesťanská hnutí přispět k jednotě v různosti.

Akci organizuje koordinační tým iniciativy „Společně pro Evropu“ (Miteinander für Europa), sdružující různá křesťanská hnutí, nejen v Německu.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka