Přesun na obsah

Cestou ekumenismu

27. 5. 2013

Ekumenické setkání deseti církevních hnutí s biskupy různých církví ve Stuttgartu, které proběhlo ve dnech 23. a 24. května, bylo jakýmsi pokračováním velkých setkání, která se zde konala v r. 2004 a 2007 pod názvem „Společně pro Evropu“. Tato setkání měla vlastně počátek o letniční vigilii v r. 1998, kdy papež Jan Pavel II. svolal asi 150 nových církevních hnutí, aby ukázal, co Duch svatý působí v církvi dnes. Po slavnostní bohoslužbě leadři některých hnutí pozdravovali osobně papeže. Mezi nimi byla i Chiara Lubichová, která slíbila papeži, že charizma jednoty dá do služby jednoty mezi novými hnutími. Při různých setkáních hnutí pak vznikla iniciativa „Společně pro Evropu“. Na prvním setkání v r. 2004 bylo asi deset tisíc účastníků, v r. 2007 bylo pozoruhodné, že to velké množství účastníků se rekrutovalo z 250 různých hnutí. V r. 2012 se konalo podobné setkání v Bruselu, v sídle Evropské unie.

Tentokrát to nebylo masové setkání, ale „komorní“ pracovní seminář 12 biskupů několika v Německu přítomných církví, evangelických, luterských, rumunsko-pravoslavné a katolické. Mezi nimi předseda Německé biskupské konference R. Zollitsch a N. Schneider, předseda Výboru evangelických církví v Německu /EKD/. Setkání zorganizoval výbor „Společně pro Evropu“, skupina asi 10 různých hnutí. Záměrem setkání bylo vytvářet jednotu mezi církvemi, zvláště vzhledem k blížícímu se 500. výročí Lutherovy reformace v r. 1517. V průběhu jednání byla vytvořena opravdu bratrská jednota. Jednalo se v duchu vzájemné lásky o konkrétních přípravách jubilea.

Řečníci se dotkli i různých vzájemných citlivých ekumenických otázek. Magdeburský biskup Feige mluvil například o katolických představách o ekumenismu. Další hovořili o podstatě církve v představách různých vyznání. Základní zkušenost byla: když jsme ve vzájemné lásce, je možné snáze hledat řešení různých otázek.

Kardinál Vlk přednesl při ekumenické bohoslužbě meditaci o přítomnosti Zmrtvýchvstalého Krista v církvi. Jeho přítomnost v Duchu svatém spojuje věřící v Kristovu církev, i když ještě není plná věroučná jednota.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka