Přesun na obsah

Pouť ke svatému Vintíři

3. 6. 2013

V neděli 2. června se konala první jarní pouť ke sv. Vintíři na Dobré Vodě u Hartmanic na Šumavě. Tyto poutě mají svou dlouhou tradici. Sv. Vintíř se zde v šumavských lesích před tisíci léty usídlil a založil spolu s dalšími bratřími svou poustevnu. Ve svém mládí vedl nevázaný život. Po svém obrácení se vzdal svého majetku. Pocházel z durynského šlechtického rodu, vybudoval blízko našich hranic, asi v r. 1011 ve Středním Bavorském lese benediktinský klášter v Rinchnachu, který se v dalších létech stal proboštstvím. Vintířovi však byl i tehdejší život v klášteře příliš rušný, a tak se uchýlil se skupinou bratří hlouběji do šumavských hvozdů, aby tam poustevničil. Vintířova poustevna stála v místech dnešní Dobré Vody u Hartmanic na Sušicku. Jako poustevník měl určité kontakty i s benediktinskými mnichy břevnovského kláštera, kteří si ho přáli za opata. Když v r. 1045 zemřel, jeho pohřbu se zúčastnil i náš sv. Prokop.

Vintíř se svými spolubratry napomáhali kontaktům mezi Němci a Čechy, hlubokými hvozdy „připravovali“ cesty ke vzájemným kontaktům.

“Poustevna“ sv. Vintíře se stala v posledních desetiletích místem setkávání věřících z obou stran hranic. Němečtí věřící z oblasti Rinchnachu konají pěší procesí až 20 km se společnými modlitbami. Letos i v deštivém počasí přišlo pěšky asi 50 poutníků. V kostelíku na Dobré Vodě, kde je nádherná výzdoba z dílny místní sklářky Vladěny Tesařové, se letos sešlo asi 200 poutníků. Jak dva němečtí kněží z farnosti v Rinchnachu sdělovali, českých poutníků v posledních létech přibývá.

Pozvání na letošní pouť přijal kardinál Miloslav Vlk, který byl hlavním celebrantem. Eucharistická bohoslužba se slavila dvojjazyčně česko-německy. Byla ve znamení roku víry. Poustevnická postava sv. Vintíře zvala k volbě Boha a k úsilí dát ho na přední místo v životě, k utváření církve jako společenství věřících i přes hranice, které dělí naše národy, a k akcentu na vzájemné smíření a odpuštění. Kardinál Vlk připomněl, kolik úsilí vynaložila církev na obou stranách hranic na zahojení vzájemných zranění. Uvedl, že nedávno byla vydána kniha docenta Šebka „Od konfliktu ke smíření“, v níž jsou uveřejněny dokumenty, které byly za posledních 70 let církví na obou stranách vydány.

Krásné barevné kamínky do mozaiky budování vzájemných sousedských vztahů! Křesťané nemohou žít jen pro sebe, ale s druhými a pro druhé. V tomto duchu se poutní česko-německá bohoslužba, modlitby i zpěvy při jarní pouti v tradici sv. Vintíře na Dobré Vodě nesly.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka