Přesun na obsah

"Umyvač oken a arcibiskup" v arabštině

10. 6. 2013

Laveur de vitres et archevêque – Myč oken a arcibiskup: kniha Alaina Boudrho, pojednávající o životě kardinála Vlka, se dočkala svého dalšího překladu. Emeritní libanonský biskup mons. Joseph Dergham ji přeložil do arabštiny. Prezentace knihy proběhla na setkání biskupů různých ritů východních katolických církví  v Bejrútu. Účastníci ji obdrželi s podpisem přítomného kardinála Vlka.

Knížka přibližuje život církve v době  komunistického pronásledování a zkušenosti  se životem  spirituality Díla Mariina v té době. Úmyslem překladatele bylo přiblížit dnes pronásledovaným křesťanským církvím na Středním Východě zkušenost komunistického pronásledování v Evropě.

Tato francouzská kniha byla zatím přeložena do italštiny, slovinštiny a španělštiny (ve španělštině ji četl i papež František). Do češtiny zatím přeložena nebyla.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka