Přesun na obsah

Udělení pamětní medaile kardinálu Vlkovi

25. 6. 2013

Ve čtvrtek 20. června udělil hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Mgr. Jan Kozler, pamětní medaili se stužkou generála Methoděje Kubáně kardinálu Vlkovi za zásadní osobní přínos k obnovení duchovní služby a pro vznik Duchovní služby Armády ČR.

Při společném setkání, kterého se kromě hlavního kaplana zúčastnil kaplan major Mgr. Jaroslav Knichal, rektor vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého, vzpomínal kardinál Vlk na začátky budování duchovní služby. Zdůrazňoval, že styl duchovni služby v naší armádě je zcela odlišný od všech evropských zemí. V naší zemi nebyla tato služba budována "shora", od ustanovení generála duchovní služby, ale "zdola", od kaplanů. Tak to vyžadovala společenská situace v naší zemi. Tato odlišnost od běžných "norem" v katolické církvi byla tehdy odsouhlasena samotným Státním sekretářem Vatikánu, kardinálem Angelem Sodanem. Kaplani při této příležitosti hovořili o dnešních úkolech a potřebách této důležité duchovní služby. Předali kardinálu Vlkovi také výtisky nové knihy „Hledání cesty“, která mapuje vznik této služby. Jejím autory jsou generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub a farář českobratrské církve evangelické Jaromír Dus. Oba sehráli zásadní roli pro znovuobnovení duchovní služby v Armádě ČR, kdy byla po téměř padesáti letech v roce 1998 nařízena tehdejším ministrem obrany Michalem Lobkowiczem.

Oslava 15. Výročí obnovení duchovní služby v armádě se konala 4. června 2013. U této příležitosti se konala ekumenická bohoslužba ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého a společné setkání na Arcibiskupství pražském. Kardinál Vlk byl tou dobou v zahraničí, proto mu vyznamenání bylo uděleno následně.

Více na http://www.kaplani.army.cz/


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka