Přesun na obsah

Požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Dolanech u Hlinců

3. 7. 2013

Česká tisková kancelář přinesla 1.7.2013 zprávu s nadpisem „Nová socha Jana Nepomuckého stojí u kostelíka v Dolanech u Hlinců.“ Za tímto nadpisem se skrývá úžasná široká iniciativa mnoha lidí v tomto krásném koutě na Plzeňsku, na břehu Berounky. Co se tam stalo?

V dávném 13. století zde stávala vesnice, kudy procházela obchodní stezka a proudil čilý život. Uprostřed tu stál původně románský kostelík sv. Petra a Pavla, který byl později přebudován v gotickém stylu. Nepřízní času byla osada i kostelík postupně zničeny. Zůstala jen ruina. V moderní době krajina upadala i po duchovní stránce.

V posledních letech však jako zázrakem začalo něco nového klíčit. Vzešla tu iniciativa obnovit „zašlou“ slávu, která tu ležela v rozvalinách zarostlá křovím k nepoznání. Iniciativu podnítil bývalý starosta Hlinců, Ing. Petr Jirásek. Postupně dal dohromady tým spolupracovníků z okolních obcí. Spolupracovalo tu mnoho tvořivých a pracovitých lidí, sháněli peníze od sponzorů. Jejich pílí se postupně z rozvalin vynořovala dávná sláva. Dnes tu stojí obnovený gotický kostelík.

V té oblasti se shromáždila kolem sochaře Bartoloměje Štěrby skupina umělců, kteří tu pořádali výstavy. Začal tak opět proudit život. Iniciativní lidé přemýšleli o nějaké dominantě. Pana Štěrbu napadlo vytvořit zde na břehu Berounky sochu sv. Jana Nepomuckého, patrona vorařů a vodáků. Rozjela se tak nová iniciativa: přičinliví lidé vyhledali pískovcový kvádr, obec zdarma několika tunový kvádr převezla a umělec začal pracovat. Dílo mu rostlo pod rukama.

Postupně se zrodil nápad pozvat na letošní pouť kardinála Vlka, aby sochu požehnal. Pan Štěrba a další spolupracovníci uspořádali velký program s koncertem, s přednáškou a dalším programem. Tak 29. 6. o svátku patrona kostela byla socha požehnána. Kardinál Vlk tu sloužil pod širým nebem slavnostní bohoslužbu, při které zpíval Pražský Hlahol.

Nebylo snadné promluvit ke shromáždění, které se přišlo bohoslužby účastnit, a zjevně - podle síly odpovědi při bohoslužbě bylo znát, že naprostá většina účastníků byla jiné než náboženské formace. Kardinál proto hovořil o silném trendu hledání duchovních hodnot, hledání Boha. Svůj projev dokládal citací literatury, která o tom mluví. S konkrétními příklady mluvil o identitě člověka, který je stvořen, určen k tomu, aby žil „pro druhé“ a tak realizoval svou touhu být šťasten ze služby druhým a radovat se z jejich radosti. Poukázal na to velké dílo, které tu vzniklo z iniciativy nezištných dobrovolníků. Toto dílo i zde potvrzuje tento celosvětový trend, hledat a vytvářet hodnoty a při dobrých mezilidských vztazích nezištně budovat krásné věci pro druhé. „Jste v tomto svém díle na úrovni světových trendů dnešní doby“,vyzdvihl kardinál velké vytvořené dílo. „Ať je znamením požehnání pro tento kraj!“

Foto zdroj: www.hlince.cz

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka