Přesun na obsah

Výročí upálení Mistra Jana Husa

8. 7. 2013

V den výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, 6. července, se kardinál Vlk zúčastnil ekumenické bohoslužby u příležitosti  598. výročí Husova upálení. Jako každý rok se bohoslužba koná v Betlémské kapli.

Letošní bohoslužba se konala v rámci Husovského trienia s výhledem roku 2015, kdy si připomeneme  600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vedl patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, královéhradecký biskup Mgr. Pavel Pechanec a farářka Mg. Debora Chytilová. Kázání pronesl brněnský biskup Mgr. Juraj Dovala.

Kardinál Vlk pozdravil shromáždění jménem České biskupské konference. Přinášíme text jeho pozdravu.

Milé sestry a drazí bratři,

 jménem České biskupské konference zdravím toto vaše společenství, které se zde shromáždilo ke slavení výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Přináším pozdravy z moravského Velehradu, kde jsme v tyto dny slavili jubilejní 1150. výročí příchodu soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, kteří našim předkům i nám přinesli Boží slovo ve slovanském jazyce. Spolu s vašimi reprezentanty, předsedou ERC synodním seniorem Joelem Rumlem jsme si připomínali hluboké kořeny naší společné nerozdělené víry a první překlad Písma svatého do slovanského jazyka. Joel Ruml vzpomněl ve svém pozdravu i 400. Výročí prvního překladu Písma z původních jazyků, Bible kralické. Cyrilometodějské výročí slavili reprezentanti pěti evropských slovanských národů společně, o těchto oslavách víte ze sdělovacích prostředků.

Vaše shromáždění mohu pozdravit také z Kostnice, kde jsem před krátkým časem chodil po stopách M. J. Husa. Naše přípravy na připomínku 600. Výročí Husovy smrti jsem před měsíce připomněl také v německém Stuttgartu na zasedání protestanských církví a katolické církve, které společně jednaly o přípravách na 500. Výročí vystoupení Martina Lutera. Vzpomněl jsem i desetiletou práci naší ekumenické Husovské komise. Všechny tyto události, které jsem připomněl, charakterizuje jedno slovo: společně. Společně žít a rozvíjet to, co nás spojuje. To je i naše základní zkušenost více než 30ti letého setkávání biskupů různých křesťanských církví, při kterém zakoušíme radost ze společné víry, z toho, co nás spojuje. Chovám v srdci přání, aby i přípravy na oslavu Husova výročí se nesly v tomto duchu.

Zmrtvýchvstalý Pán ať nám žehná.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka