Přesun na obsah

Biskupové - přátelé Hnutí fokoláre v Brazílii

1. 8. 2013

Do Centra Mariapolis Ginetta (formační centrum Hnutí fokoláre) v blízkosti města Sao Paolo se sjelo na padesát biskupů z dvaceti zemí celého světa. Od 29. července do 9. srpna 2013 tu probíhá letní setkání biskupů – přátel Díla Mariina (Hnutí fokoláre).

Termín i místo setkání byly v letošním roce záměrně zvoleny tak, aby se biskupové mohli zúčastnit Světového dne mládeže s papežem Františkem v Rio de Janieru.

Program je tematicky zaměřen na Ježíšovo nové přikázání s mottem: „Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.“ (Lk 6, 32)

Kardinál Vlk se dosud těchto každoročních kongresů biskupů-přátel Hnutí fokoláre účastnil v roli moderátora. Vloni se po 18 letech stal novým moderátorem Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, arcibiskup z Bangkoku. Letošní letní setkání je proto pro kardinála Vlka ve znamení většího odpočinku.

Biskupové se v první části programu vrátí ke Světovému dni mládeže, vyslechnou několik svědectví od přímých účastníků z řad mládeže a budou se zabývat otázkou, jak předávat víru mladé generaci.

Společně navštíví místo nazvané Fazenda da Esperança („Farma naděje) v Pedrinhas – Guaratinguetà. Praktický křesťanský život v komunitě zde žijí lidé, kteří se potýkají se závislostí na drogách, alkoholu atd. Smyslem „fazendy“ je pomoci znovu najít těmto lidem smysl života. Součástí terapie je společná práce, budování společenství a duchovní doprovázení. První „fazenda“ vznikla před 25 lety z iniciativy německého františkánského kněze Hanse Stapela. Postupně byly „fazendy“ založeny i v jiných zemích, takže v současné době je jich celkem 39 v různých zemích světa.

3. srpna se biskupové vydají na mariánské poutní místo „Aparecida do Norte“, kde 24. července slavil svou první zahraniční mši papež František.  

Den 6. srpna bude věnován ekumenismu: z okolí Sao Paola přijedou do Centra Mariapolis biskupové různých církví, aby s katolickými biskupy prožili společný den a pohovořili o ekumenickém dialogu v rámci Hnutí fokoláre.

V rámci programu se budou moci biskupové setkat prostřednictvím „on-line konference“ s prezidentkou hnutí, Marií Emmaus Voce.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka