Přesun na obsah

Biskupové v Brazílii pokračují ve svém setkání

8. 8. 2013

Biskupové - přátelé Hnutí fokoláre pokračují ve svém letním setkání v národním centru Hnutí fokoláre v Brazílii v Mariapolis Ginetta, které se nachází v blízkosti města Sao Paolo. Sjelo se jich na 50 ze všech čtyř kontinentů od 31. července do 8. srpna.

Světový den mládeže, který setkání předcházel a kterého se mnozí z přítomných biskupů zúčastnili, nemohl nebýt hlavním tématem prvních dní programu.

Prezidentka Hnutí fokoláre, Maria Voce, se s biskupy spojila prostřednictvím video-konference. Ve svém příspěvku hovořila na téma ´vzájemná láska´. Mluvila například o tom, že Ježíš nám svým příchodem zprostředkoval život, který je v Bohu, a umožnil nám, abychom se skrze něho stali součástí koloběhu lásky, který je zákonem v Nejsvětější Trojici. Díky moderním sdělovacím prostředkům mohl po tématu následovat živý „online“ rozhovor mezi prezidentkou a biskupy.

Jedním z bodů programu, který je na těchto setkáních základem, je výměna zkušeností, duchovních zážitků, sdílení života s evangeliem. Například arcibiskup z Bangkoku, Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, který je od loňského roku moderátorem těchto setkání, vyprávěl o jednom ze zásadních momentů svého života: ještě jako student bohosloví v Římě procházel velkou krizí. V dopise svěřil svému biskupovi: „Myslím si, že nemám na to, abych došel ke kněžství.“ Ale ještě jednou se pokusil jít dál. V rámci Hnutí fokoláre se zúčastnil  formace – školy pro kněze. Když poslouchal jednu nahrávku Chiary Lubichové, zasáhla ho hluboce slova, která jediná mu zůstala v paměti: „Bůh tě nesmírně miluje.“ Dodal: „Ten večer jsem plakal štěstím: objevil jsem Boha jako Lásku.“

Biskupové společně také hovořili o nutnosti budování vztahů a společenství: mezi biskupy a kněžími, ale i s laickými sdruženími a hnutími, rodinami a mládeží. Je potřebná vytvářet prostor specifickým charismatům každého, dát všem možnost zapojit se do budování místní církve.

Biskupové navštívili také centrum ´Fazenda da esperança´ - centrum pro lidi závislé na drogách, alkoholu atd. Jeden z biskupů řekl: „S návštěvou tohoto centra jsem našel odpověď na závažný problém. V mých farnostech panuje uzavřenost, zatímco mnoho mladých lidí upadá do drogové závislosti.“ Po návratu do své diecéze se bude snažit o začlenění do tohoto projektu. Jedna ruská dívka, která tu pracuje, vyprávěla svůj příběh, kdy propadla drogám, protože se snažila zaplnit něčím prázdnotu po smyslu života. Postupně se jí podařilo se vyléčit a rozhodla se pomáhat dalším mladým lidem tím, že zasvětila svůj život Bohu a bratřím jako stabilní pracovnice centra.

Biskupové se v diskusích a přednáškách zabývali impulsy, které církvi přináší papež František: důležitost II. vatikánského koncilu, vše, co církev podniká, má sloužit ve prospěch bratrství, neuzavírat se do sebe, ale vyjít  až na „periferii existence“, vnímat církev nikoli jako organizaci, ale jako Boží lid atd.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka