Přesun na obsah

Kardinál Vlk ve Vatikánu a v Castelgandofu

9. 2. 2007

Kardinál Miloslav Vlk ve Vatikánu a Castelgandolfu

Do Itálie odcestoval kardinál Vlk 31. ledna. V prvních dnech pobytu zavítal do Vatikánu, kde navštívil Kongregaci pro východní církve, Kongregaci pro biskupy a Státní sekretariát.

Poté se účastnil setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, v Castelgandolfu.

Toto, již v pořadí 31. setkání, jehož je kardinál Vlk moderátorem, vyvrcholilo včerejší zvláštní audiencí u papeže Benedikta XVI.

Ve 12,30 hod. v Klementinském sále, přijal papež skupinu 110 biskupů ze dvou hnutí: Sant´Egidio a Hnutí fokoláre. Na závěr svého projevu pak osobně pozdravil všechny kardinály a biskupy, kteří seděli v první řadě.

Celou audienci zakončila skupinová fotografie.

Papež ve svém projevu připomněl slova svého předchůdce, Jana Pavla II., že hnutí jsou „prozřetelnostním darem Ducha Svatého pro církev, aby účinně odpověděla na výzvy naší doby“ a dodal „A víte, že je to i mé přesvědčení.

Zdůraznil také společenství různých charismat: „Drazí bratři v biskupské službě, chtěl bych vám říci především, že vaše spřízněnost s těmito dvěma hnutími zdůrazňuje nejen vitálnost těchto nových uskupení věřících, ale je současně výrazem společenství mezi charismaty, které představuje typické ´znamení časů´.

Přátelství biskupů s hnutími vidí papež jako pramen společenství a bratrství, jako důležitý impuls pro misijní rozměr církve.

Ve svém projevu zmínil také „mimořádnou“ svatodušní vigilii, kdy, na jeho pozvání, zaplnili Náměstí Svatého Petra členové různých církevních hnutí a komunit. „Právě v setkání charismat se ukáže také bohatství darů a jednota ve víře.“

Důraz také papež kladl na mnohotvárnost a jednotu: mnohotvárnost charismat a darů a jejich jednota ve službě mystickému tělu církve, tuto různorodost a jednotu mají hnutí posilovat.

Velkou výzvou byla i jeho slova:

„Pro křesťana není člověk, ani ten vzdálený, nikdy cizincem. Společně lze s větší odvahou odpovídat na naléhavé požadavky třetího tisíciletí: mám na mysli především hledání spravedlnosti a míru a neodkladnost v budování světa více bratrského a solidárního (...).

Projev zakončil slovy:

„Drazí přátelé, originální bratrství, které je mezi vámi a hnutími,(...), vás vede k tomu, abyste navzájem nesli „břímě jedni druhých“ (Gal 6,2), jak to doporučuje apoštol, především, co se týče evangelizace, lásky k chudým a míru. Kéž Pán zúročí vaše duchovní i apoštolské iniciativy. Provázím vás modlitbou a rád uděluji apoštolské požehnání vám, zde přítomným, Hnutí fokoláre a Komunitě Sant´Egidio, věřícím, kteří jsou svěřeni vaší pastýřské péči.“

Setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre, probíhá od 3. února a hostí 85 kardinálů a biskupů ze 42 národů. K hlavnímu tématu setkání: „Kristus ukřižovaný a opuštěný, světlo v noci kultury“, kardinál Vlk říká: „Život lidstva a cesta církve stojí dnes tváří v tvář zvláštní výzvě, kterou Jan Pavel II. neváhal nazvat epochální ´temnou nocí´. Taková situace znamená nejen riziko, ale, jak zdůrazňuje papež Benedikt XVI., možnost nového začátku, nového a účinného hlásání Boha jako Lásky, které povede k vizi života soustředěného na darování sebe sama a na sdílení.“


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka