Přesun na obsah

Duchovní obnova na Vranově u Brna

11. 9. 2013

Ve dnech 2. až 7. září vedl kardinál Miloslav Vlk duchovní obnovu, kterou uspořádalo v rámci Roku víry Duchovní centrum na Vranově u Brna. Obnovy se zúčastnilo na 40 lidí, převážně z řad laiků. Každodenní meditace se tematicky dotýkaly Roku víry a II. vatikánského koncilu. Podrobněji hovořil kardinál Vlk o identitě člověka, který byl stvořen k obrazu Nejsvětější Trojice, o zakotvení v Bohu, o liturgii, o přítomnosti Krista ve slově, v eucharistii, v člověku. V druhé části se věnoval Bohu blízkému, Ježíši ukřižovaném a opuštěnému a zakončil tématem o Panně Marii.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka