Přesun na obsah

Sympozium "Patrone Europas"

14. 10. 2013

Sdružení Ackermann-Gemeinde v Mnichově ve spolupráci s biskupstvím v Pasově uspořádalo ve dne 11.-13. října 2013 v Pasově v pořadí šesté sympózium z cyklu „Patroni Evropy“.  Hlavním tématem symposia bylo „Svatý Cyril a Metoděj jako inspirace dnes 1150 let od začátku slovanské misie. Referáty odrážely jednak historický pohled na sv. Cyrila a Metoděje, pochopení jejich úlohy v dějinách, jejich aktuální význam pro církev v Čechách a na Slovensku. Kardinál Vlk byl pozván, aby přednesl referát na téma „Inkulturace a nová evangelizace“ (text přednášky v němčině zde). Zastoupeny byly tři národy: Němci, Češi, Slováci. Se svými příspěvky dále vystoupili: Prof. Emilia Hrabovec (Slovensko), historička, členka papežského výboru pro historické vědy, Mons. Dieter Olbrich, předseda předseda Sozialwerk der Ackermann Gemeinde (Německo), Prof. Stefan Samerski, teolog a kunsthistorik,  Doc. Rudolf Svoboda z českobudějovické teologické fakulty, historik Doc. Jaroslav Šebek, Mons. Anton Tyrol, generální vikář (Slovensko), Dr. Herbert W. Wurster (Německo), ředitel archivu biskupství pasovského.

V sobotu večer 12. října probíhala diskuse u „kulatého stolu“, zaměřená na téma situace společnosti a církve v Německu, v Čechách a na Slovensku. Hovořilo se o duchovní a kulturní situaci v daných třech zemích, o tom, čím se můžeme navzájem obohatit. Vyzdvižen byl  této souvislosti velký přínos sdružení Ackermann Gemeinde.

Symposium vyvrcholilo závěrečnou bohoslužbou v dómě sv. Štěpána. Hlavním celebrantem a kazatelem byl kardinál Vlk. V tomto chrámu je pohřben biskup Franz Xaver Eder, kterého pojilo s kardinálem Vlkem dlouholeté přátelství, při biskupském svěcení kardinála Vlka byl spolusvětitelem. (Text promluvy zde).

 

foto: Ackermann Gemeinde, Mnichov


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka