Přesun na obsah

Biskupové a nová evangelizace - setkání v Berlíně

4. 12. 2013

Ve dnech 25. – 27. listopadu se v Berlíně setkalo 26 katolických biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Přicestovali z Maďarska, Česka, Litvy, Anglie, Itálie, Holandska, Švýcarska, Chorvatska, Ukrajiny, Anglie, Islandu, Belgie, Rumunska a Německa. Každoročně probíhala tato setkání v Centru Mariapolis v Castel Gandolfu v Římě, kam se sjížděli biskupové z celého světa. Letos proběhlo v jiné formě, a sice v podobě řady regionálních setkání v různých koutech světa. Hlavním motivem tohoto způsobu setkávání bylo zajistit biskupům různých kontinentů snazší účast díky kratším vzdálenostem.

Berlínské setkání biskupů proběhlo v duchu motta: „Nové cesty evangelizace“. Se svou přednáškou vystoupil teolog Piero Coda (Itálie), někdejší profesor na papežské lateránské univerzitě, současný předseda univerzitního institutu Sophia v Loppianu blízko Florencie, který založilo Dílo Mariino. Zde vyučuje systematickou teologii. Dalším přednášejícím na setkání byl dr. Christian Hennecke – kněz, teolog, rektor semináře v Hildesheimu, autor mnoha knih.

Prof. Piero Coda promluvil o „nové evangelizaci a synodalitě v církvi.“ Rektor Christian Hennecke hovořil o evangelizaci a zdůrazňoval „pastoraci, která přináší život“, pod názvem „to, co pochází z nebe, se musí zrodit ze země“. Věnoval se novým východiskům ve stylu apoštolského listu Novo millennio Ineunte, zvláště článku 43 o  vytváření společenství, v němž je přítomen zmrtvýchvstalý Kristus. Toto společenství evangelizuje. Bylo poukázáno na nová církevní hnutí,  která papežovy inspirace uvádějí do života. Jsou znamením Ducha svatého pro naši dobu, pro evangelizaci v ní.

Po obou přednáškách následovala obšírná diskuse přítomných biskupů.

Součástí konference byla také návštěva komunity “Fazenda da Esperança” (Farma naděje) – v Gut Neuhofu poblíž Berlína, kde se léčí mladí lidé ve věku od 14 do 35 let z drogové závislosti. Kněz Paul, který farmu vede, vyprávěl přítomným biskupům o vzniku první komunity pod stejným názvem, která se nachází v Brazílii. První „fazenda“ vznikla v roce 1983 v Guaratinguetě ve státě Sao Paolo. Tuto novou formu pomoci závislým ve světě mladým lidem a nové evangelizace založil jeho bratr Frei Hans Stapel. Těchto „farem“ je ve světě více než 70, žije v nich přes 2500 mladých lidí, kteří se chtějí vyléčit z drogové závislosti. Několik přítomných mladých lidí vyprávělo o svém životě. Z pozice, kdy si připadali jako „odpad“ společnosti, setkáním s Boží láskou, se stali novými lidmi, kteří dnes předávají evangelium svým životem. Biskupové byli jejich životními příběhy hluboce osloveni.

Těmito setkáními v duchu spirituality jednoty Chiary Lubichové se biskupové snaží mezi sebou uskutečňovat inspirace Ducha svatého, které dává své církvi v pokoncilní době v učení posledních papežů, zvláště pak v roce víry, který jsme právě prožili.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka