Přesun na obsah

Vánoce, Vánoce přicházejí...

24. 12. 2013

Všechna media, celá společnost, ano, celý svět je plný, plný Vánoc. Na náměstích světa stojí vánoční stromy, lidé si posílají přání radostných a veselých Vánoc, kupují dárky, vzájemně se obdarovávají a zasedají s blízkými a přáteli ke svátečnímu stolu, aby spolu v pohodě a společenství prožili vánoční čas.

A křesťané klečí u jeslí a v Ježíši narozeném se klanějí Bohu blízkému, který ze svého nadpřírodního “světa”, ze své  “věčnosti”, vstoupil před dvěma tisíci lety do naší “časnosti” , aby překonal propast, která tu zeje mezi naším konečným světem a Jeho nekonečností, aby v těle našeho světa vystavěl “most” mezi touto naší časovou  omezeností a svou jinak nedosažitelnou nekonečností. Po tomto “mostě”, spolu s Ním a v Něm, můžeme dosáhnout svého cíle, vtisknutého hluboko do našeho nitra– žít šťastně a žít věčně.

Dávným odleskem této jedinečné, úžasné historické události, která vrhá dodnes svou záři, je naše “malé” slavení Vánoc.

S přáním hlubokého, existenciálního prožití těchto jedinečných svátků

                                       Miloslav kardinál Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka