Přesun na obsah

Vládní dohady o změnách zákonů

6. 2. 2014

Podle monitoringu posledních dnů chtějí sociální demokraté za spolupráce s ´Ano´ snížit restituční náhrady při majetkovém vyrovnání. Církevní strana by ale měla trvat na dodržení zákona. Sociální demokraté zacházejí často se zákony libovolně, jak se jim to hodí. Takoví partneři jsou nespolehliví a je těžko s nimi jednat.

Chtějí úpravu inflační doložky a účelové vázání aplikace náhrad.

Církevní strana by však konečně mohla za určitých podmínek přistoupit na jednání o těchto změnách zákona schváleného oběma komorami parlamentu a potvrzeného Ústavním soudem, i když zákon takto daný by se měl dodržovat.

Za jakých podmínek je možné dělat ústupky? Při přípravě prvního návrhu restitučního zákona za vlády M. Topolánka byla zřízena zvláštní sněmovní komise, složená ze sociálních demokratů a koaličních partnerů. Zadala tehdy přezkoumání ekonomických parametrů zákona pozvaným odborníkům světové úrovně a ti zhodnotili ekonomické parametry zákona pozitivně. Nový návrh zákona za Nečasovy vlády, který byl pak schválen, vycházel z těchto čísel. Doporučuji sociálním demokratům se k těmto dokumentům, které tehdy akceptovali, vrátit. V nich je však také jedno závažné zjištění: pokud by se stát měl s církvemi vyrovnat spravedlivě, tak by podle nezávislých expertů této komise byl stát za léta využívání tohoto majetku církvi ještě dlužen 168 miliard. O těch zatím církevní strana nemluvila. Když se teď jedná znovu o číslech a požaduje se sleva, měla by církev tato čísla dát také na stůl. A pak by bylo jistě možné jednat o slevách...

A dále sociální demokraté a hnutí Ano chtějí zavázat církev, jak s tím majetkem, který dostanou, mohou nakládat a na co ho mohou užívat. Připomínám těm, kdo takové nápady mají, že jsou to klasické totalitní praktiky, které bezostyšně porušují demokratické principy naší společnosti, protože porušují ústavní právo na nerušené vlastnictví. Takovéto praktiky nazývám “plíživým socialismem” a církve by je měly rozhodně odmítnout. Stejně tak jako totalitní nápad na referendum o restitučním zákonu.

Ještě je tu další nápad sociálních demokratů: prodloužit zákonem stanovený termín vydávání požadovaného majetku o půl roku. Termíny na splnění těch žádostí, které byly podány církvemi v první polovině loňského roku, už stejně prošly a státní instituce je nesplnily. Zase ukázka, jak stát nedbá na zachovávání zákonů, které sám vydal, a tak dává špatný příklad občanům.

Požadované prodloužení lhůty má jistě racionální důvod. To by neměl být problém. Jenom by měla být stanovena sankce za jeho další nedodržení. Ale s tímto ústupkem je spojena jedna skutečnost: stát měl z církevního majetku každoročně zisk 1,4 miliardy. Za prodloužený půlrok je to polovic. Když vláda tolik naléhá na církve, aby slevily, neměla by být sama také férová a ten půlrok  doplatit? To říkám polovážně, jen abych ukázal, že když se vyjednává, vztahy partnerů by měly být férové a stát by neměl dělat jednostranný nespravedlivý nátlak.

To jsou pohledy z vnějšku komisí.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka