Přesun na obsah

Exercicie na Karmelu v Dačicích

4. 4. 2014

Sestry karmelitky z Karmelu Matky Boží v Dačicích mě nedávno pozvaly, abych jim dával postní exercicie, které se uskutečnily minulý týden. Téma nebylo vysloveně karmelitánské, protože k tomu mají odborníky, ale meditace o aktuálním životě v universální církvi pod zorným úhlem působení Ducha svatého, zvláště v posledních desetiletích, podle výzvy blahoslaveného Jana Pavla II.: Znovuobjevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes, ale i v osobním životě věřících i ve světě. Meditovali jsme o tom, k čemu Duch svatý vyzýval církev na koncilu, o dění v pokoncilní době, synody, pokoncilní papežové, zvláště papež František.

Komunita čítá čtrnáct sester. Oslovující bylo, když se v rozhovorech ukázalo, že několik sester jsou vlastně konvertitky a že některé pocházejí z ateistických rodin. Samy tedy velmi konkrétně dokládaly z vlastní zkušenosti působení Ducha svatého v jejich vlastním životě:  z ateistické rodiny - na Karmel!

Často zaznívalo motto: “Radost z Hospodina ať je vaše životní síla” /Neh 8,10/.

Na závěr jsem byl pozván, abych se sestrami prožil v jejich konventním kostele letošní Velikonoce.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka