Přesun na obsah

Velikonoční čas

21. 4. 2014

V tento čas slavíme vrcholné křesťanské svátky, svátky spásy, kterou uskutečnil Ježíš Kristus, pravý Bůh, svou dobrovolnou smrtí na kříži za nás.

Vzal na sebe všechno naše utrpení, bolesti a hříchy. Svým zmrtvýchvstáním nám získal účast na Božím životě už zde, když v Ježíše věříme a když jsme přijali tento dar ve svátosti křtu. Ať tato účast na spáse, tato anticipace věčného života, vás naplní radostí a nadějí, že život hrobem nekončí, ale pokračuje po smrti.

Na Kristových spásných činech jsme poznali, že Bůh je vždy věrný svému slovu nejen v minulosti, ale i v naší přítomnosti a že své slovo na nás naplní jistě i v budoucnosti.

Požehanné svátky i celý čas velikonoční.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka