Přesun na obsah

Umět myslet

25. 6. 2014

V mediální přestřelce ohledně restitucí mezi mým webem a například parlamentnilisty.cz se mimořádně ukazuje, že dnes nejsme většinou schopni logicky myslet. A to je základní příčina vzájemných nepochopení, míjejících se diskusí a způsobů argumentace (když nechám stranou záměrně zlé úmysly). O tom jsem na těchto stránkách už vícekrát psal.

Mám nyní na mysli článek z parlamentnílisty.cz od autora Františka Štvána pod názvem: “Kardinálové Duko a Vlku, pro vás Desatero neplatí?” Nebudu nyní diskutovat s jeho stylem psaní a logikou uvažování, ani s tím, jestli rozumí desateru a jestli vůbec jeho užití má v této věci logiku. Jestli nám to brání, abychom bez zaujetí hovořili o jasných lžích, o ústavnosti či neústavnosti určitých postojů a jednání atd. Autor totiž plete dohromady desatero s jeho morálním obsahem a běžnou diskusi v naší společnosti o právech a povinnostech, které stanoví náš právní řád. To nechám na posouzení čtenářů.

Pouze tu pokládám otázky:

1.      platí náš právní řád, ústava, pro každého stejně?

2.      platí v ní právo na majetek také pro církev?

3.      jestliže Ústavní soud ve svém nálezu z 3. 6. 2013 říká: “Církevní subjekty měly zásadně plnou majetkovou způsobilost a byly subjekty vlastnického práva k jednotlivým věcem spadajícím do církevního majetku” – jestliže my toto tvrdíme a jestliže komunisté a jiní to soustavně popírají – kdo tady lže a kdo má pravdu?

Zamysleme se logicky, bez zaujetí, nad výše položenými otázkami, poctivě si na ně odpovězme a napřed nechme vymýšlení, co že za tím může stát, jaké jsou úmysly těch, kdo se k nim vyjadřují.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka