Přesun na obsah

Kauza Mladotův dům

18. 8. 2014

V minulých dnech přinesla média zprávu, že prezident Zeman nechce katolické církvi vydat Mladotův dům na Pražském hradě. Celá tato traktovaná kauza zřetelně ukazuje, jak mnohdy uvažuje naše dnešní politická reprezentace: nemá často žádný smysl pro právo a spravedlnost, spíše se arogantně staví nad zákon a nad ústavu a chce většinou rozhodovat autoritářským stylem, který dobře známe z naší totalitní minulosti.

Jak to vlastně vypadá s Mladotovým domem po stránce právní? Mohu zde odcitovat nález Ústavního soudu ČR (dále ÚS) k těmto nemovitostem o jejich právním stavu. Tento náš uznávaný nejvyšší právní orgán říká ve svém nálezu ÚS zn. IV. ÚS 822/11 z 22. 4. 2013 o nemovitostech na Pražském hradě, že „vládní nařízení č. 54/1955 Sb. nemohlo být platným právním titulem pro převod předmětných nemovitostí  na stát“. Takže panu prezidentovi Mladotův dům nepatří! Pokud o něm chce rozhodovat způsobem, jak ve své zprávě z 15. srpna uvádí ČTK, pak je to hrubý projev arogance moci. Dva objekty na Hradě je pan prezident „ochoten“ blahosklonně navrátit: Jiřský klášter a Nové proboštství, které stát, rozuměj Hrad, nechal zpustnout a zničit takovým způsobem, že dnes „vyžadují miliardové investice, na které stát prostě nemá“ (prezident Zeman). Tyto nemovitosti je prezident ochoten vrátit s podmínkou, „že se církev veřejně zaváže, že tyto opravy uskuteční“. Jaká hrubost! Nechají to zpustnout a v takovémto stavu, ještě s takovou podmínkou, jsou „ochotni to laskavě“ vrátit. Takovýto styl a způsob omezování práva a svobod církve nám silně připomíná neblahé minulé doby, kdy „strana a vláda“ stály nad zákonem.

A že prezident nechce vrátit Mladotův dům (který Hradu stejně podle výše citovaného usnesení ÚS nepatří), který je v pořádku, je rovněž nevídaná hrubost. Na podzim má Zeman jednat o té věci s kardinálem Dukou. Nebylo by lépe se předem rovnou zeptat na stav věci u ÚS? (K těmto otázkám: „Právo a spravedlnost odsouzeny“ a „Proces, který se vleče“. Srov. také „Majetkové narovnání na začátku nového roku“).

Kromě toho všeho je tu hrubá diskriminace církve. Soukromí vlastníci Třmínek, Třmínková a Šedivá, kteří měli svůj majetek v areálu Pražského hradu, zestátněný na základě stejného vládního nařízení jako majetek církve, o něj zažádali a Hrad ho musel vrátit na základě usnesení ÚS č. IV. ÚS 822/11. Církev nemá před zákonem stejná práva jako soukromé osoby?

Reprezentanti církve tu byli příliš vstřícní a nešli cestou práva, ale snažili se o dohodu, a to, jak vidět ve vztahu k našim politikům, nefunguje! Bude opravdu nutné se obrátit na ÚS (o což jsem se kdysi zásadně snažil), aby rozhodl nejen o Mladotově domě.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka