Přesun na obsah

Ještě ke kauze

21. 8. 2014

Velice mě zaujala celá smršť komentářů v nejrůznějších včerejších mediích jako reakce na můj článek na webu o kauze Mladotův dům, který přetiskl in extenso reflex.cz. Diskutovat s těmi názory a námitkami nemá cenu. Stále se opakuje totéž. Na svém webu jsem na to odpověděl už vícekrát a mohl bych k tomu nabídnout řadu článků. Současné mediální komentáře jsem si uložil do svého počítače a jednou v klidu napíši širší fundovanou úvahu o způsobu myšlení naší politické reprezentace i našich novinářů. Dnes zde uvedu jen malou úvahu „Umět myslet“ napsanou před dvěma měsíci.

Nad naší společností a demokracií jsem se zamýšlel už vícekrát a tady je článek napsaný před dvěma roky:

„Naše demokracie. Sleduji diskuse o církevním majetku v médiích. Nemám dnes v této věci přímou zodpovědnost, ale cítím pochopitelně spoluzodpovědnost za vyřešení otevřených otázek jako věřící člověk a jako občan této země."

Skoro dvacet let jsem usiloval o to, aby se tato otázka vyřešila, až mi bylo předhazováno, že mluvím jen o majetku. Ale vlády a politici to nebrali vážně, protože jim šlo spíše o vlastní politický prospěch či o prospěch jejich strany. Před více než deseti lety uveřejnila Česká biskupská konference z mého pera malý přehled o průběhu jednání v 90. létech a o postoji politiků k této otázce i o tom, jak se chovala církev: „Přehled jednání mezi církví a státem v letech 1990-2000“. Tento dokument ukazuje, kolik úsilí a osobního jednání i s M. Zemanem církev, já osobně, jsme trpělivě vyvinuli! Jak zlovolné a nekompetentní obviňování z neochoty jednat! Tedy vina za dlouhodobé neřešení – jak o tom mluví známé rozhodnutí Ústavního soudu – je na straně státu a jeho vlád. Nyní chtějí mnozí zahladit tuto svou vinu za těžkosti, které způsobili, a proto obviňují církev a vymýšlejí si mnohdy groteskní argumenty.

Sleduji tyto diskuse v nejrůznějších mediálních pořadech. Kdyby vyslovované názory nebyly tak tragické, byly by směšné. Myslím nyní na úroveň politického a právního myšlení diskutujících a vůbec na zásadní úroveň vedení dialogu. Tyto diskuse i některé přenosy jednání z parlamentu ukazují zřetelně úroveň naší demokracie, jsou-li tyto způsoby a názory vůbec ještě výrazem demokratického smýšlení. Mnohým se může zdát, že tato úroveň ukazuje spíše nebezpečné směřování k nějaké nové totalitě. Mluvíme o extremismu, ale zdá se, že obecná mentalita, která se projevuje nejen v oblasti majetkového narovnání, ale i v jiných oblastech, může velmi silně nahrávat tendencím k extremismu, snaze po silné ruce, která by udělala přítrž rozbředlosti, která má málo společného s demokracií.

Je těžké zabývat se všemi těmi hloupostmi, které se tu říkají. Je těžké mnohdy rozlišit hrubou neznalost věci (myslím třeba pozemkových knih, záležitostí kolem první pozemkové reformy a jejím pokračováním po druhé válce), přímé a vědomé lži, nenávist vůči církvi, neschopnost vést dialog, překrucování a zamlčování pravdy. Mohl bych ty jednotlivé námitky – ty vážné i ty směšné – vyvracet, ale domnívám se, že je to zbytečné.“ Tolik článek v mém archívu.

Nyní jen poznámka: někteří diskutující v mediích ze strany církve připouštějí, že bude nutno jít s kauzou k soudu. Cítím však, že většina diskutujících nezná historii dlouhých trpělivých a nekonečných snah o jednání a dohodu. Ale to nevedlo k ničemu. Viz výše citovaný článek „Přehled jednání...“, kde je k tomu dostatek důkazů, které ti, co dnes v médiích diskutují, i ze strany církve, vůbec neznají. Kauza majetku církve na Hradě byla před léty předložena soudům, obvodnímu a pak i městskému. Oba soudy nezávisle přisoudily majetek církvi. Ale Hrad se dovolal k Nejvyššímu soudu. Tam vzal kauzu do rukou bývalý komunistický soudce soudruh doktor Ištvánek, přiměl nižší soudy, aby svůj výrok změnily. Ty to musely poslušně udělat. A dr. Ištvánek vynesl nový výrok na základě známého vládního nařízení 54/1955Sb, o kterém ÚS řekl, že neměl právní sílu znárodnit, a přisoudil majetek Hradu. Na to arcibiskupství podalo stížnost k ÚS a ten připravoval usnesení o zrušení výroku Nejvyššího soudu. Bohužel arcibiskupství později podání k ÚS stáhlo, takže k výroku nedošlo. A z toho jsou nyní ty zbytečné tahanice. ÚS ale v jiných podobných kauzách o majetku na Hradě vydal usnesení, že majetek nebyl zestátněn. Stačí se tedy jednoduše obrátit ne na nižší soudy, ale na ÚS, a bude rozhodnuto.

Doporučoval bych všem diskutujícím získat si nejprve seriózní informace, což je při troše úsilí snadno možné, a není nutné vést zbytečně tak problematické ubohé diskuse, plné výmyslů.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka