Přesun na obsah

Církev proti válce

19. 9. 2014

O víkendu uprostřed září informovala světová média o vzpomínce papeže Františka na oběti první světové války a vůbec na padlé ve válkách. Při příležitosti stého výročí začátku 1. světové války papež navštívil dne 13. září Fogliano a Redipuglii, v italské provincii Gorizia na severu Itálie.

Po svém příletu se nejprve zastavil soukromě, zcela sám, na obrovském vojenském hřbitově v nedalekém Foglianu, aby se modlil za padlé vojáky. Leží tu asi 15 tisíc rakousko-uherských vojáků z pěti národů někdejšího mocnářství, možná i z Čech a Moravy.

Mši svatou za oběti všech válek pak papež sloužil v Redipuglii, kde se nachází jeden z největších památníků první světové války, připomínající asi 100 tisíc padlých. Památník je vlastně veliké schodiště, na dolním okraji jistě sto metrů široké, do kopce se zužuje a po strmém svahu směřuje k vrcholu, kde stojí tři kříže. Na přední straně každého z 22 schodů je mnoho jmen padlých vojáků: je tam slovo „zde“ (tímto slůvkem se při kontrole přítomnosti při vojenských nástupech voják hlásil) a pod ním jméno.

Pod kopcem, na úpatí památníku stál improvizovaný oltář, u kterého papež sloužil mši sv., obklopen 6 kardinály, 40 biskupy a 300 kněžími ze zemí, které se první světové války zúčastnily. Nedaleko oltáře jsme stáli vedle sebe s vídeňským kardinálem Ch. Schönbornem, jako jedni z reprezentantů národů někdejší monarchie. Před oltářem níže po svahu bylo shromážděno asi 20 tisíc věřících.

Papež byl při mši zamyšlený a budil dojem, že na něj doléhá vzpomínka na tolik utrpení, jehož stopy se tu nalézají. Při homilii nemyslel jen na minulost, ale připomněl i současné války a boje, které se vedou. Řekl, že jsme svědky třetí světové války, rozeseté po celém světě, která plodí tolik obětí. Válka je šílenstvím, které je způsobené chamtivostí, touze po moci, penězích, podporované ideologiemi. Namísto dalšího rozvoje lidstva působí zničení. Řekl, že „toto je hodina pláče. Lidstvo potřebuje plakat...“ Do poloviny mše pršelo, lidé stáli pod deštníky, jako by samo nebe chtělo plakat s námi.

Různé úkoly při mši svaté: čtení, přímluvy, asistenci měli muži z řad vojáků a vojenští kněží koncelebrovali. Vojenští ordináři ze zemí první světové války se tak aktivně účastnili kolem Svatého otce.

Na konci mše sv. jeden z vojenských ordinářů spolu s biskupem Gorizie darovali papeži na památku výpis z matriky jeho dědečka Giovanniho Bergoglia, který jako italský voják bojoval na Piavě.

Po mši svaté obdaroval papež přítomné vojenské ordináře a všechny přítomné biskupy františkánskou lampou míru s lahví oleje do ní.

Tato velká slavnost byla důstojnou a silnou církevní připomínkou nejen první světové války, ale i velkým protiválečným znamením církve. Homilie papeže Františka při této příležitosti byla jasným slovem církve odsuzujícím všechny války.

Byl jsem rád, že jsem se této významné slavnosti jako zástupce kardinála Duky mohl zúčastnit za naší zem, poněvadž jsme tu nemohli chybět.

kardinál Miloslav Vlk

foto: Michal Klement


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka