Přesun na obsah

Delegace Hnutí fokoláre na audienci u Svatého otce

29. 9. 2014

V pátek 26. září přijal papež František na audienci v Apoštolském paláci účastníky generálního shromáždění Hnutí fokoláre (oficiální církevní název Dílo Mariino), které se konalo v Castel Gandolfu, v Centru Mariapoli, v budově, kterou kdysi Jan Pavel II. daroval Dílu Mariinu. Toto shromáždění se koná jednou za 6 let a je volební a programové.

V ´Sala Clementina´, kde se podobné audience konají, bylo shromážděno více než 500 účastníků, reprezentantů Hnutí na celém světě. Byl krásný pohled na toto společenství tváří různých barev a různých forem... Byly tu především svobodné fokolarínky a fokolaríni, tedy osoby zasvěcené, které žijí na celém světě v malých komunitách, nazývaných fokoláre. Dále tu byli i fokolaríni v manželství, kteří sdílejí ve svém rodinném životě tuto spiritualitu. A další kategorie života církve, mládež, řeholnice, řeholníci, kněží i biskupové.

Nejprve papeže pozdravila nově potvrzená prezidentka hnutí Maria Voce, představila mu přítomné a stručně řekla o programu právě se končícího zasedání generálního shromáždění. Papež pak pronesl svůj projev, ve kterém nově potvrzené prezidentce pogratuloval, děkoval Hnutí za jeho duchovní aktivity ve světě a vyslovil určité inspirace ze strany církve.

Poněvadž účastníky byli také 3 kardinálové a jeden biskup, šli jsme po projevu papeže osobně pozdravit a vyměnit si několik slov. Pak osobně pozdravila papeže prezidentka Maria Voce (Emmaus) a třicetičlenná nově zvolená rada.

A papežův projev? Papež mě překvapil perfektní informovaností o Díle Mariině. Citoval vícekrát Chiaru Lubichovou z jejích spisů. Nejvíce mne ale překvapilo, jak papežovy myšlenky korespondovaly s tím, co je programem Hnutí fokolare. Projev, který je zatím přiložen v italštině, lze shrnout do třech hesel: Být zakotven v Bohu. Papež užil slovo „contemplare“ – „nazírat“, konkrétně vidět Boha, který je blízko. O to usilovat ne sám, ale s bratřími. Druhé heslo: „uscire“, slovo, které papež často opakuje – vycházet ze sebe, ze svých představ a názorů, ze svých společenství, ke světu, k těm nejpotřebnějším, sdílet s nimi dary duchovní i hmotné. A třetím heslem bylo „fare scuola“- papež tu citoval apoštolský list Jana Pavla II. „Na prahu nového tisíciletí“, v němž je zdůrazněno, aby v novém období byla církev ´domem a školou společenství´. Tady papež děkoval Dílu, že vzalo tato slova vážně a že je uskutečňovalo. Kromě jiného řekl: Hnutí fokoláre, věrné charizmatu, ze kterého se zrodilo a z něhož čerpá, se dnes nachází tváří v tvář stejným úkolům, před kterými stojí celá církev"

Papežovy výzvy se obdivuhodně kryly s perspektivami, které generální shromáždění postavilo jako program pro příští šestileté období. Jan Pavel II. v jiném listě vyzýval, abychom objevovali působení Ducha svatého v církvi dnes. Myslím, že právě tohle bylo zde možné zahlédnout.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka