Přesun na obsah

Návštěva u papeže Benedikta

30. 9. 2014

V předvečer svátku sv. Václava 27.9. jsme slavili v bazilice sv. Petra tradičně slavnostní bohoslužbu u oltáře sv. Václava, o které bylo v médiích i na těchto stránkách referováno. Letos je to pět let od návštěvy papeže Benedikta XVI., který spolu s naším národem slavil jubileum tisíc let od narození hlavního patrona našeho národa sv. Václava. Při té příležitosti jsme pokládali za vhodné navštívit Benedikta XVI. v jeho pobytu v klášteře sester ve vatikánských zahradách a poděkovat mu za tehdejší návštěvu v naší zemi.

Jako hlavní dar jsme mu přinesli od arcibiskupa pražského Dominika Duky vzácnou Bibli ilustrovanou umělcem Bohuslavem Reynkem. Přítomnost ministra kultury Daniela Hermana a ministryně spravedlnosti Válkové, kteří byli ve Vatikánu na oficiální návštěvě, a velvyslance u Svatého Stolce J.E. JUDr. P. Vošalíka, dala tomuto setkání také oficiální ráz.

Jako připomínku naší země jsme emeritnímu papeži přinesli také plzeňský Prazdroj a domácí koláče, což naznačovalo, že návštěva je nejen oficiální, ale že má také charakter přátelské návštěvy...

Benedikt XVI. se hned při vzájemném pozdravení a představení a vyslovení účelu naší návštěvy vyloženě rozzářil. Posadil nás okolo sebe a s úsměvem ve tváři začal vzpomínat na ty slavné chvíle jeho návštěvy u nás. Připomněl, že na něj hlubokým dojmem zapůsobilo slavení bohoslužby ve Staré Boleslavi, účast desetitisíců věřících s hlubokou vírou a vřelé přijetí ze strany církevních představitelů i věřících a také setkání s oficiálními představiteli společnosti i s akademickým světem. My jsme mu děkovali za to, že o této své zkušenosti s návštěvou pak veřejně mluvil ve Vatikánu.

Dalšími tématy více než půlhodinové návštěvy byly i vztahy Čechů a Němců, blízkost mentality obyvatel Bavorska, kam se po skončení války uchýlila řada sudetských Němců, a o snaze usmířit a přiblížit tyto dva dávné sousedy. Když jme pak mluvili o Šumavě, kterou s Bavorskem sdílíme, bylo vidět, že jsou to pro Benedikta vzpomínky na místa, která jsou mu drahá. Snad nejvíce nás šokoval, když zanotoval píseň o Šumavě, kterou jsme kdysi i my zpívávali: „Tief drunt im Böhmerwald, wo meine Wiege stand...“ Tu někteří účastníci měli až slzy v očích...

Při srdečném rozloučení nás papež obdaroval růženci, obrázky a medajlemi z jeho návštěvy u nás. Děkoval a pozdravoval účastníky svatováclavské bohoslužby ve sv. Petru...

Pro všechny účastníky to byly velice radostné okamžiky.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka