Přesun na obsah

Svatovojtěšské putování

19. 2. 2007

 V souvislosti se svatovojtěšským rokem (1025 let od jeho zvolení pražským biskupem, které si připomínáme právě 19. února, a 1010 let od jeho mučednické smrti) přinášíme toto zamyšlení, které doplňuje spojitost letošního slavení o události staré právě šedesát let.

Jednou z vrcholných duchovních akcí katolické církve v naší vlasti po druhé světové válce se staly oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha v roce 1947. V předvečer svátku se uskutečnilo na Hradčanském náměstí před arcibiskupským palácem velké setkání věřící mládeže, na jehož přípravě se vedle některých katolických sdružení podíleli i zástupci salesiánů. Oslavy svatovojtěšského jubilea začaly v Praze ve středu 23. dubna 1947 slavnostní mší ve svatovítské katedrále, kterou celebroval nově ustanovený pražský arcibiskup Josef Beran (na svatovojtěšský stolec zasedl v prosinci 1946). Odpoledne se konala slavná bohoslužba také ve Vojtěchově rodišti v Libici nad Cidlinou - jihovýchodně od Poděbrad. Odtud se vydala lebka sv. Vojtěcha na čtyřměsíční cestu po českých diecézích. U příležitosti jednotlivých zastávek této posmrtné Vojtěchovy „vizitace“ po českých zemích byly slouženy mše a konány četné pobožnosti. Při nich se hovořilo jak o historickém významu světcovy osoby, tak o duchovním rozměru jeho pastýřského působení. Cílem slavností nebylo jen připomínat Vojtěchovo působení, ale zahájit také duchovní obrodu národa a přispět tímto způsobem k nápravě mravní devastace z válečné doby (zvláštní pozornost přitom byla věnována farnostem v pohraničí, odkud bylo odsunuto německé obyvatelstvo). V jednom z vystoupení tehdy také zaznělo, že „morálka je to, co podle tisícileté zkušenosti dovede národ podepřít a udržet“. Doprovodných akcí se účastnila řada katolických spolků, například členové Orla. Současně se do příprav slavností v jednotlivých místech, kam ostatky doputovaly, aktivně zapojili i představitelé místní správy a tamních veřejných organizací. Oslavy vyvrcholily v Praze o víkendu 23.-24. srpna 1947. Hluboká spirituální atmosféra, jež svatovojtěšské oslavy na mnoha místech doprovázela, svědčila o obnovující se živé víře v širokých vrstvách obyvatelstva. Dalšímu prohlubování duchovního života u nás však zabránil nástup komunistického režimu, který církev uvrhl do novodobých katakomb.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka