Přesun na obsah

Duchovní cvičení

10. 10. 2014

Po intenzivním svatováclavském víkendu jsem zůstal ještě v Itálii a dával nepomucenským bohoslovcům exercicie na začátku jejich školního roku na universitách.

Účastnilo se asi 14 bohoslovců z toho 4 noví a 4 kněží, kteří pokračují ve svém studiu. Byl mezi nimi i Tomáš Roule, který při svém studiu duchovní teologie vypomáhá v Nepomucenu jako spirituál.

Exercicie se konaly v oblasti Apenin, konkrétně v Prenestinských horách na sever od Říma, v nádherném koutku Itálie, ve výšce asi 1000 m, ve známém mariánském poutním místě, které se nazývá Mentorella. Nepomucenští bohoslovci navštěvují toto poutní místo už dlouhou řadu let.

Tento nádherný kout přírody si zamiloval svatý papež Jan Pavel a často ho navštěvoval i inkognito, aby si odpočinul. Jsou tu četné jeho fotografie i útržky z jeho myšlenek po stěnách, modlitby atd. Tím se také Mentorella stala známou. I papež Benedikt tu byl kdysi na návštěvě.

Toto místo “posvětil “ svým několikaletým pobytem sv. Benedikt, když hledal místo pro svou poustevnu. Dnes toto poutní místo spravují polští kněží z kongregace resurekcionistů.

Tady jsme strávili s bohoslovci a kněžími čas od 28.9. do 4.10. a ve svých meditacích jsme vycházeli především z koncilových dokumentů o církvi, o božím slově, o liturgii a pak také z novějších aktuálních dokumentů papežů, jako z programového apoštolského listu papeže Jana Pavla “Na prahu třetího tisíciletí” a z posynodálního apoštolského listu papeže Františka “Radost z evangelia”.

kardinál Miloslav Vlk

Foto: P. Tomáš Roule


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka