Přesun na obsah

Politika ohlupování veřejnosti

15. 10. 2014

Není možné jinak nazvat články, které se ve volebním období objevily v některých mediích.

Kandidát voleb do Senátu, blízký spolupracovník Úsvitu, Karol Hrádela, ještě v posledních dnech před začátkem voleb rozvinul úsměvnou kampaň v článcích na stránkách média První zprávy z 10. a 12.10.14.

Samozřejmě, že si jako terč, o kterém se domníval, že bude účinný, zvolil církev a restituce a vehementně tuto tématiku rozvíjel svými bájemi, které příslušně dramatizoval. Ve svých článcích šíří poplašné zprávy o „nebezpečí, které hrozí naší republice uzavřením Dohody (Konkordátu) mezi ČR a Vatikánem o nevratnosti církevních restitucí“. O tom prý „diskutovala delegace Ústavně právního výboru“ během „před veřejností utajované návštěvy dne 28.5.2014.“

Pan Hrádela prozrazuje ve svých článcích neznalost církevní problematiky, o které hovoří. Mluví o „konkordátech“ a zdá se, že neví, že se tato forma uzavírání smluv v současné době už téměř nepoužívá. On ale používá tohoto termínu, aby dodal svým slovům váhy a dramatičnosti v této „nebezpečné krizové situaci“. Ve stejném duchu znovu a znovu opakuje slova „utajovaná jednání“, které „bylo před veřejností tajené“.

Na webových stránkách Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci přitom byla uveřejněna zpráva o této návštěvě a jejím programu. Není v ní žádná zmínka o setkání se Státním sekretářem Svatého  stolce (v civilní sféře srovnatelný s premiérem vlády), který je dle významu druhou osobou, a do jeho kompetence by spadala tématika smluv. Říká se tu, že  v rámci té návštěvy se delegace „setkala s tajemníkem pro styky se státy Mons. Mambertim“, řekli bychom „ministrem zahraničí“. On byl nejvyšší osobou Svatého stolce, se kterou se delegace setkala, protože nebylo možné, aby vládní delegaci nepřijala nějaká výše postavená osobnost. Ve webové zprávě není žádná zmínka o jednání. Ale pan Hrádela má „tajné zprávy“. A tak té návštěvě dává vrchol: „Dle mých údajů se dokonce uskutečnilo i setkání s papežem“. Ano, musím potvrdit, že tomu tak bylo. Toto „setkání“ se odehrálo veřejně při středeční audienci na Svatopetrském náměstí před zraky desetitisíců přítomných a před televizními kamerami. Členové delegace viděli papeže z určité vzdálenosti a  jako desítky jiných významných hostí mu pak podali ruku a pozdravili ho, aniž by  s ním rozpřádali hovor.

Z toho, jak pan Hrádela strašidelně formuluje a nafukuje události a jak je dramatizuje, je patrné, že chce na sebe upozornit, dát svým výrokům mimořádnou závažnost a populisticky se vtírat k neuvažujícím a neznalým voličům. Ale zdá se, že to nemělo očekávaný účinek. Nechává zaznít ještě dalším úsměvným dramatickým výkřikům, jako „proveďte co nejdříve odluku“, a prozrazuje, že nezná naši ústavu, kde je odluka už dávno zakotvena. Jen vlády za uplynulých více než dvacet let její naplnění brzdily tím, že se nestaraly o majetkové narovnání. Nebo šíří jinou pobuřující lež, když mluví o „občanech, kteří financují církev.“ Takovými texty zneklidňuje společnost a šíří nepravdivé poplašné zprávy, což je trestně postižitelné. Tyto články ukazují jeho politickou a kulturní úroveň...

Také  pan Paroubek, který se dostal do politického propadliště, se chápe každé takové příležitosti, úsměvně bez přemýšlení papouškuje stejné věci, a rozčiluje se na tu „zlou církev“....

Ze zprávy Velvyslanectví ČR při Svatém stolci vyplývá, že zmiňovaná státní návštěva měla i kulturně náboženský obsah – návštěvu hrobu pražského kardinála J. Berana, kterého komunisti vyhnali a nedovolili mu návrat do vlasti, proto je pohřben pod svatopetrskou bazilikou mezi papeži. Pak návštěva české papežské koleje Nepomucenum, kde studují naši bohoslovci, navštěvující římské univerzity,  a konají doktorandské studium někteří naši kněží.

I z ostatních zpráv na webových stránkách Velvyslanectví zřetelně vysvítá, že se zastupitelský úřad snaží rozvíjet dobré vztahy mezi Svatým stolcem a ČR, což je jeho úkolem. Do tohoto rámce zapadá i návštěva delegace Ústavněprávního výboru.

Články p. S. Hrádela ukazují hluboce pokleslou politicko-kulturní úroveň některých politiků, kteří chtějí reprezentovat  a vést náš národ...

kardinál Miloslav Vlk

   


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka