Přesun na obsah

Kardinál Vlk na 33. mezinárodním ekumenickém setkání biskupů

6. 11. 2014

Kardinál Vlk se ve dnech 3.-9. listopadu účastní v Centru Mariapoli v Castel Gandoflu v pořádí 33. mezinárodního ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Hlavním mottem setkání je „Eucharistie – tajemství společenství“.

Biskupové zastupují 25 různých zemí světa, mezi nimi Indie, Sýrie, Brazílie, Peru, Libanon atd. Zastoupeny jsou církve luterská evangelická, syrská pravoslavná církev antiochijská, arménská apoštolská, církev anglikánská, metodistická, reformovaná, katolická. Setkání připravoval tým biskupů, ve kterém byly zastoupeny různé církve.   

Mezi biskupy se za uplynulá léta navázalo bratrské pouto, které umožňuje prožívat dny ve vzájemném sdílení svých duchovních i praktických zkušeností, radostí i těžkostí. Toto společenství umožňuje upřímné a srdečné přijetí těch, kteří se setkání účastní poprvé.

Hlavním tématem je Eucharistie - tajemství společenství. Prezidentka Hnutí fokoláre, Maria Voce přednese svůj příspěvek na toto téma, luterský biskup Krause promluví o pohledu na Večeři Páně, a anglikánský biskup Smith o Eucharistii ve víře a liturgii anglikánské církve.

Velký prostor bude také věnován i ostatním tématům jako například: rodina, mezináboženský dialog, dialog s lidmi bez náboženského přesvědčení.

Biskupové dále navštíví různé církve přítomné v Římě, v pátek 7. listopadu je pak na audienci přijme papež František. Na víkend je pak plánována návštěva mezinárodní citadely Hnutí fokoláre v Loppianu, setkají se s profesory a studenty univerzitního institutu Hnutí fokoláre Sophia a v neděli pak společné dny zakončí v Assisi.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka