Přesun na obsah

Malé upřesnění vatikánského dokumentu

14. 11. 2014

Začátkem tohoto měsíce po konzultaci s papežem Františkem vydal vatikánský Státní sekretář kardinál Parolin krátký dokument „Disposizioni“ - Pokyny ohledně demise diecézních biskupů a titulářů církevních úřadů, kteří jsou jmenováni papežem. Tyto skutečnosti jsou samozřejmě pojednány příslušnými kánony kodexu kanonického práva CIC (kán. 401), ale v tomto „administrativním“ dokumentu jsou malá upřesnění, která zřejmě reagují na některé nejen právní problémy z této oblasti v poslední době.

Toto opatření shrnuje v úvodu návaznost na dokumenty Druhého vatikánského koncilu, uvádí následný vývoj kanonického práva a upřesňuje ustanovení kán 401 CIC. Zdůrazňuje, že se tato povinnost demise týká i kardinálů, kteří stojí v čele vatikánských kongregací, jejich sekretářů a dalších jmenovaných činitelů.

Je tu uznáno jako chvályhodné, když se biskup zřekne úřadu ze zdravotních důvodů pro dobro diecéze.

Velmi citlivě je tu formulována otázka, která v posledních letech měla někdy v této souvislosti nemalé negativní důsledky. V čl. 5. této dispozice se říká: „V některých zvláštních okolnostech kompetentní autorita může zvážit nutnost žádat biskupa, aby se zřekl úřadu...“ To by nebylo nic nového, protože v kán. 401, § 2 se mluví o zřeknutí se úřadu ze zdravotních důvodů „nebo z jiného závažného důvodu.“ Ale v článku 5 se k těm „zvláštním okolnostem“ připojuje – a to je nové zdůraznění - že takovou mimořádnou žádost kompetentní autorita biskupovi prezentuje, „když mu byly vyloženy důvody takového požadavku a když bylo v bratrském dialogu pozorně vyslechnuto jeho objasnění“. Jsem přesvědčen, že je to reakce na některá odvolání biskupů, se kterými „kompetentní autorita“ velký dialog zřejmě nevedla. Mám tu na mysli například známé odvolání trnavského arcibiskupa Bezáka. Když jsem se kdysi ptal na Bezákovo odvolání kardinála Ouelleta, který stojí v čele kongregace pro biskupy, řekl mi, že odvolání biskupa je „administrativní záležitost“. Výše uvedená formulace čl. 5 uvádí jasné směrnice, jak se taková „záležitost“ má řešit.

Uvedené pokyny – i když se mohou zdát jen banální – jsou součástí postupných kroků papeže Františka k reformě římské kurie.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka