Přesun na obsah

Situace v pravoslavné církvi

3. 12. 2014

Vnitrocírkevní krize v pravoslavné církvi v Českých zemích po půldruhém roce – zdá se – vrcholí. V době „bezvládí“ po abdikaci arcibiskupa Kryštofa tu byly snahy různými „cestami“ „zvolit“ pravoslavné kněze z oblasti proruského vlivu za biskupy pro naši pravoslavnou církev, jako Jáchyma, Rostislava, Juraje. Ty ale cařihradský patriarcha ve svém dopise z 1.4.2014, adresovaném ministerstvu kultury, neuznal. Naopak výslovně jmenoval jako „locum tenens“ pravoslavné církve vladyku Simeona, který však byl za nepochopitelných okolností z registrace ministerstva vyškrtnut.

Ale tito Cařihradem neuznaní „biskupové“ to nevzali na vědomí, protože za nimi – jak je v kuloárech dobře známo – stál „zahraniční ministr“ moskevského patriarchátu Hilarion. Tak šli stále za svými plány. Účastnili se nelegálního eparchiálního shromáždění 22. 11. 2014. a nelegálně „volili“ za biskupa jiného člověka z ruské pravoslavné církve (podivné minulosti) Michala Dandára. Zápis z tohoto zasedání je velmi zajímavý a zasluhuje pozornosti. Při volbě bylo porušeno několik zásadních kanonických principů, takže volba není legální, a tedy není platná. Cařihradský patriarcha je o tom podrobně zpraven, a proto Dandára neuznává.

Dandárova frakce chce, aby ji ministerstvo kultury zaregistrovalo, a odvolává se na autokefalitu. Ale autokefalita není biankošek, že si autokefalní církev může dělat, co chce. Na rozdíl od katolické církve může světit kněze a nezávisle volit a světit biskupy bez souhlasu Cařihradu, ale musí dodržovat určitá pravidla jako podmínku autokefality. Musí fungovat místní synod, ale ten zde nefunguje. Dohled nad dodržováním těch pravidel má Cařihrad. A jestliže zde nefungují řádné kanonické orgány, pak se musí čekat na slovo z Cařihradu. To by mělo ministerstvo kultury dobře chápat.

O minulém víkendu byla v Cařihradu malá delegace osob „frakce“, stojících na straně vladyky Simeona. 29.11. byli velmi přátelsky přijati patriarchou Bartolomějem, poobědvali s ním a hovořili o pravoslavné církevní situaci u nás. Obdrželi schválení pro kandidáta na biskupa, pakliže to nemůže rozhodnout místní synod, který nefunguje. Bylo zřetelné, jak dopodrobna je patriarcha o této situaci informován. Současně byli přítomní i odborníci – kanonisté, kteří doprovodili vysvětlení situace přímými kanonickými podklady. Patriarcha žádnou dosavadní volbu biskupa v pravoslavné církvi u nás neuznává a má své plány na řešení situace, které jsou v kuloárech známé.

V těchto dnech se v Cařihradě údajně zdržuje i druhá „frakce“. Není přesně známo, kdo ji vede, zda Šuvarský nebo někdo jiný. Ovšem patriarcha Bartoloměj je nepřijme, protože odcestoval do Švýcarska.

Zprávy ČTK z 2.11. přinášejí různé informace o té dnešní situaci v české pravoslavné církvi podle vrchního ředitele kabinetu ministra kultury, Patrika Košického, který velmi diplomaticky mluvil o zvolení „údajně řádným způsobem zvoleného arcibiskupa pražské diecéze a tím i statutára celé diecéze“. ČTK uvádí toto vyjádření Košického, ale to „údajně“ je slabé místo, kterého si čtenáři sotva vážněji všimnou. A rovněž slovo o „případné“ registraci Dandára, pokud se prokáže, „že jeho zvolení bylo v souladu se základními dokumenty pravoslavné církve“, které se prý může uskutečnit. Je to příliš „slibné“, a příliš nerespektuje současný stav věcí.

Zdá se mi, že informace, i když diplomaticky vyjádřené, z úst dr. Košického, neberou příliš na vědomí, kdo jsou ti, kdo ministerstvo „ústně“ informovali. Byl jsem trochu zklamán tímto „diplomatickým“ vyjadřováním. Ministerstvo kultury bývalo poměrně dobře informováno a má jistě své kanály i na Cařihrad, takže se poněkud divím tomu až příliš slibnému vyjadřování.

ČTK píše „Pražská eparchie pravoslavné církve zvolila 22.11. za svého nového biskupa Michaela Dandára“. Kritici tuto volbu kritizují. Ale ČTK neuvádí solidní argumenty těch kritiků, které jsou ostatně známé. Takže informace jsou celkově poněkud nepřesné. Je známá řada „konkrétních argumentů“ proti Dandárovi, ale ČTK je bohužel neuvádí. Svými informacemi tak spíše budí dojem, že spor bude touto volbou ukončen, přestože jsou tu už kuloární zprávy od přímých účastníků setkání v Cařihradě, že to zřejmě nedopadne. Dandár byl zvolen podobně, jako byl v lednu 2013 zvolen a intronizován Jáchym, kterého pak patriarcha Bartoloměj neuznal. Tuším, že se stejný scénář dnes opakuje s Dandárem. Různé promoskevské živly tvrdí, aniž podávají písemné důkazy, že Dandár byl zvolen legálně. I když je scénář očividně stejný, zdá se, že si to média (myslím ČTK) a možná ani dr. Košický neuvědomují a jsou ve svých i „diplomatických“ vyjádřeních příliš optimističtí.

ČTK napsalo o volbě Dandára obsáhlé sdělení 23.11.2014. s odvoláním na „úřad eparchiální rady pražské pravoslavné eparchie“, který doplnil, že touto volbou byly ukončeny vnitřní personální spory. „Po odchodu Krištofa vedení církve „dosadilo“ na místo pražské arcidiecéze vladyku Jáchyma“. Z takovýchto informací je patrné, že ten, kdo takto informuje, nezná situaci, ani například dokumenty pravoslavné církve o volbě. Z informací, které ČTK přijalo z jednostranných a ne zcela věrohodných zdrojů, je parné, že si neuvědomovala, kdo jsou ti, kdo je informují, a tak svými zprávami přispívají k poněkud nepřesnému informování veřejnosti. Z toho, co píší o volbě, je patrné, že redaktoři příliš neznají právní předpisy, které v pravoslaví platí.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka