Přesun na obsah

Husův rok 2015

16. 12. 2014

V příštím roce si společnost a zvláště křesťanské církve u nás připomínají 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Husův rok 2015 a Husovské slavnosti 2015 jsme společně zahájili Adventním odpolednem 7. prosince v kostele sv. Martina ve zdi v Praze, které zorganizovala komise pro tyto slavnosti, vedená patriarchou CČSH Tomášem Buttou a seniorem ČCE Joelem Rumlem. Program oslav tohoto výročí lze nalézt na webu CČSH.

Husovské slavnosti 2015 jsou slavnostním jubilejním vyvrcholením dosavadního pětadvacetiletého úsilí o společné uchopení osobnosti Mistra Jana Husa, jeho činnosti a učení v naší společnosti. Při první papežské návštěvě, ke které pozval Jana Pavla II. v r. 1990 prezident Václav Havel, zazněla papežova iniciativa, abychom se zabývali Mistrem Janem Husem, aby se stal osobností našich dějin, která bude národ spojovat. Na tento impuls jsem založil „Husovskou komisi“ při pražském arcibiskupství, která se rychle stala ekumenickou. Navazovala také na velké symposium o Husovi v bavorském Beyroitu v r. 1993, ze kterého byl vydán sborník příspěvků. Pražskou komisi jsem brzy předal do gesce České biskupské konferenci, aby mohla být přizvána k účasti všechna katolická biskupství.

V komisi odvedl velký kus práce její sekretář dr. František Holeček. Vrcholem téměř desetileté práce bylo uspořádání Husovského symposia na Papežské lateránské universitě v Římě v r. 1999, při kterém papež Jan Pavel II. ocenil Husův kněžský život a zařadil ho mezi reformátory církve.

Na tyto aktivity pak navazuje ekumenická komise pro přípravu Husovských oslav 2015. Jako hlavní cíl si dala přiblížit duchovní odkaz Husův dnešní společnosti a představit autentického Husa bez přemaleb, která vytvářela různá dějinná období (osvícenství, romantická doba druhé poloviny 19. stol., období po první světové válce, nacismus i komunismus) a jak ho líčily i filmy poplatné své době. Bohužel některé filmy, které se k tomuto výročí budou promítat, mají tuto poněkud zavádějící tendenci.

Přípravná komise chce nově představit M.J. Husa v krátkém šestidílném seriálu, který už je trochu připraven (režisér Stanislav Zeman), aby se Husův odkaz dostal k nejširším vrstvám našeho národa.

I když bude uspořádáno malé symposium o M. J. Husovi, nebude se věnovat kontroversním tématům. V duchovní situaci naší dnešní společnosti se církve soustřeďují na duchovní hodnoty Husova odkazu, které společnost potřebuje a které mohou být přijaty všemi. V krizových dobách zmlkají kontroverzní diskuse a účastníci dialogu se soustřeďují na základní hodnoty, které mohou sdílet všichni. Tyto hodnoty jsou krásně reprezentovány přiloženým logem, které bylo na zmíněném adventním odpoledni představeno a které vytvořila pracovní skupina kreatura.cz

Při prvním zběžném pohledu na tmavý obrys polopostavy Jana Husa s biretem univerzitního mistra vidí pozorovatel kalich. Ale při pečlivějším přihlédnutí vidíme, že Hus vlastně drží světlý „obdélník“ – knihu, bibli. Tyto dva prvky znázorňují Husův odkaz: Slovo Boží, Písmo svaté, evangelium - a kalich, symbol Kristovy oběti na kříži, tedy postoj naší lásky a oběti. To jsou dva prvky Husova duchovního odkazu dnešní době: evangelium jako důležitý „návod“ pro život podle pravdy, který je perspektivou naší společnosti (viz husitské heslo, které vlaje na prezidentské standartě, ale celé autenticky zní: „Pravda Páně vítězí“). Druhým prvkem je láska, jako jádro návodu, kterým se nový styl života uskutečňuje.

Přeji tomuto slavení významného výročí, aby přineslo do naší společnosti nové impulsy pro život. Mnozí cítí, že je třeba určitá obnova principů života, aby společnost měla světlejší perspektivy.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka