Přesun na obsah

Prohlášení iniciativy Společný hlas - fórum židů, křesťanů a muslimů

29. 1. 2015

Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují. Vzhledem k řadě dalších tragických událostí poslední doby na území Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu či Nigérie zároveň rozumíme rostoucím obavám mnoha obyvatel Evropy z islámu.


Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům.


Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě extremisté na všech stranách.


Jako Společný hlas židů, křesťanů a muslimů tuto polarizaci odmítáme. Nepřijímáme princip kolektivní viny, podle nějž by za zločiny jednotlivců nesly odpovědnost celé komunity jejich souvěrců. Zdůrazňujeme nutnost kategoricky odsoudit kriminální činy a zároveň podporovat jednání, směřující k pokojnému soužití.


V Praze 29. ledna 2015

Podepsáni:

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze
Shumi Berkowitz, rabín židovská obec Masorti
Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Tomáš Butta patriarcha Církve československé husitské  
Tomáš Halík, profesor na Filozofické fakulta Univerzity Karlovy
Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Daniel Mayer, Haifa, Izrael
Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity
Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické,

Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze
Miloslav kardinál Vlk
Zdeněk Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí
Salih Yilmaz, generální sekretář o. s. Mozaiky

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka