Přesun na obsah

Jak si novináři vymýšlejí, když nemají argumenty...

22. 2. 2007

Když je někdo z novinářů vůči někomu nepřátelský a chce ho ponížit, má k tomu ve své profesi velkou příležitost. Novináři vědí, že na žalobu nebývá čas nebo že se dotyčný nechce s novinářem zahazovat. Mluvím nyní o panu Fliedrovi.

Naštěstí jde o noviny, které mají asi jen 70 tisíc abonentů.

Ale pěkně po pořádku:

Pan Fliedr mi v článku „Vlk musí jít do důchodu“ z 20. 2. 2007 vyčítá, že jsem „nevyřešil vztah církve se státem“. Děkuji pane Fliedře, že mě pasujete na „šéfa českých katolíků“ (vím, že se v církevní struktuře tolik nevyznáte, tak Vám to promíjím). Díky, že mi připisujete takovou moc, že bych tuto záležitost byl mohl sám vyřešit.

Rád bych, kdybyste mi mohl jmenovat alespoň jeden případ, kdy „několik měsíců po ohlášené rezignaci“ některého diecézního biskupa byl jmenován nástupce. Myslím, že se Vám to nepodaří ani v případu těžce nemocného diecézního biskupa. Opět hrubá neznalost.

Kdyby nebylo k pláči záměrné klamání a lži páně Boba, byl by k smíchu odstavec o „sporech s  Ratzingerem“. Poukáži na ty lži: prý jsem při řešení integrování duchovních podzemní církve „narazil na soupeře“ – Ratzingera. Ten byl tehdy v čele Kongregace pra nauku víry, která tyto problémy skutečně řešila, respektive arcibiskup Bertone, který byl jako církevní právník Ratzingerovým zástupcem. Ten měl celou věc na starosti. U nás vše připravoval tehdejší administrátor pražského arcibiskupství, biskup Antonín Liška. Když jsem přišel do Prahy, byly „Směrnice pro řešení otázky podzemních kněží“ už hotovy. Jejich datum je 5. 2. 1992. Před tím jsem zařadil do pastorace pouze kněze z podzemní církve, kteří byli vysvěceni nějakým biskupem na Západě, totiž platně, a nic nebránilo jejich přijetí do pastorace. To jsem skutečně udělal, ale to bylo zcela regulérní a to mi nikdo nikdy nevyčítal… Celou situaci kolem podzemní církve mám dokonale zdokumentovanou. Podle ní ostatně psal i pan Ondřej Liška svou známou knihu. S kardinálem Ratzingerem přímo jsem mluvil na toto téma dne 30. 6. 1993, jak mé podrobné poznámky dokumentují.. Mohu je předložit, ani o náznak sporu nešlo…Pan Bob si tedy vše vymyslel. Byl bych rád, kdyby pro toto své nepravdivé tvrzení doložil jediný, třeba i malý fakt.

Teologická fakulta – nová lež pana Fliedra. Prý mi kladl „odpor kardinál Ratzinger“ Nevím, ale zdá se mi, že jsem s ním věci vůbec neřešil, ale s kompetentní Kongregací pro katolickou výchovu, s kardinálem Grocholewskim. Další vymyšlená lež pana Boba.

Kdo byl a nebyl mým favoritem, je předmětem papežského tajemství. Obdivuji pana Fliedra, že zná i papežská tajemství…

Podobně je vymyšlenou věcí, že když se stal Ratzinger papežem, že to nikterak „náš vztah nepozvedlo“. Opět lež. S novým papežem jsem se setkal mnohokrát, a to nejen v těch případech, kdy to bylo uveřejněné v našem tisku…Veřejně má setkání bylo možno pozorovat při papežových návštěvách v Polsku a v Bavorsku.

Na závěr Fliedrovo „proroctví“, že papež Benedikt XVI. nebude Vlkův odchod z postu arcibiskupa nijak prodlužovat“. Kéž byste měl, pane Flídře, pravdu. Až se Vaše „proroctví“ naplní, přijdu Vám pogratulovat…

Obdivuji, že má někdo odvahu a drzost tak otevřeně lhát. Kde je novinářská etika a profesionalita? Divím se Lidovým novinám, že takovéto věci jsou schopny trpět. Jaké to na ně vrhá světlo? Snad si toto mé expozé přečtou i čtenáři Lidových novin, aby viděli, jakou úroveň jejich redaktoři mají.

Pane Bobe Fliedře, naberte jiný kurz, lži mají krátké nohy, a daleko s nimi nedojdete. K Vašim dalším výmyslům už se nebudu vyjadřovat.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka