Přesun na obsah

Ještě k Mons. Robertu Bezákovi

27. 4. 2015

Mám dojem, že se papežovým gestem vůči Mons. Bezákovi, poskytnutou audiencí, poněkud uklidnily vlny „vzrušení“ v širší církevní veřejnosti na Slovensku, což je pozitivní znamení.

Vzhledem k tomu, že se ke kauze nyní začínají veřejně vyjadřovat i oficiální činitelé, jde diskuse o celé záležitosti v určité  formě dále.

Je zřejmé, že odvolání neprovedla ani biskupská konference, ani její předseda, podle jejich vlastního vyjádření, které nechci komentovat.

V ruce mám dostatečné množství dokladů, že bych se k tomu mohl informovaně vyjádřit, ale to vůbec nehodlám, protože je to záležitost místní církve na Slovensku. Nechci nikterak do jejích kompetencí vstupovat.

Mezi dokumentací, se kterou jsem konkrétně seznámen, zcela chybí základní dokument, který v takové kauze musí bezpodmínečně existovat, a to je písemný dekret o odvolání podepsaný papežem. S tím jsem se nikde, ani s jeho přesnou citací a oficiálním uvedením důvodů odvolání, nesetkal. Proto celý ten rozruch. To je podstatná chyba celého procesu.

K procesu odvolání biskupa ve „zvláštních případech“ – a to se týká právě takovéto kauzy – bylo státním sekretářem kard. Parolinem uveřejněno loni v listopadu krátké oficiální vysvětlení schválené Svatým otcem Františkem, ve kterém se říká, že takovou mimořádnou žádost o zřeknutí se úřadu kompetentní autorita, v tomto případě papež, presentuje biskupovi, „když mu byly touto autoritou vyloženy důvody takového požadavku a když bylo v bratrském dialogu pozorně vyslechnuto jeho objasnění“. Takovéto vysvětlení není nějaké nové “nařízení“, ale je vysvětlením toho, co vlastně mělo platit vždycky. Z formulace je zřejmé, že taková věc musí být osobní, nelze ji “vzkazovat” například přes nunciaturu. Tento požadavek Parolinova vysvětlení nebyl nikdy před odvoláním dodržen.

A to je druhá podstatná chyba celého procesu odvolání….To do určité míry následně napravil až papež František poskytnutou audiencí…

Jelikož o naplnění těchto dvou výše uvedených požadavků spravedlnosti před odvoláním nebylo a není nic známo, proto v podstatě vznikl celý rozruch.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka