Přesun na obsah

Hospicová péče

30. 4. 2015

V posledních létech je toto téma velice frekventované, zvláště proto, že si ho vzal pan prezident silně do svého slovníku a naléhá na církev, aby zřizovala další hospice. Údajně o tom mluvil i s papežem Františkem. Jeho požádal o požehnání dvou základních kamenů pro hospice v kraji hradeckém a brněnském na znamení této své starosti.

Ale na celou tuto kampaň je nutné se podívat zdravým rozumem. Prezidentova aktivita může vzbuzovat dojem, jako by církev v této oblasti ještě skoro nic neudělala. A ona zatím už 20 let buduje a provozuje hospice, ještě dávno před restitucemi. K dnešnímu dni jich provozuje 17, přestože se restituce rozvíjejí jen velmi pomalu. (Odborné informace zde)  (dokument Adobe PDF)Hospice v ČR.pdf (Odborné informace zde)

Pomoc pana prezidenta by měla směřovat spíše k tomu, aby tlačil na státní orgány, které mají značné zpoždění, aby urychlily vydávání majetku. To by mělo smysl. Aby vznikla řádná legislativa a stanovení finanční spolupráce mezi církví a státem a dohoda, aby vznik hospiců byl koordinovaný. Vycházeje z výše citovaných expertních materiálů, lze konstatovat, že vlastně potřeba hospiců je do značné míry saturovaná. Pouze dva kraje, Vysočina a Karlovarský kraj hospice nemají. Ale nutit církev, aby budovala hospic například v Hradeckém kraji, nemá poněkud smysl, protože tam už několik hospiců je. První a nejstarší v Červeném Kostelci existuje už 20 let a nemá zcela využitou kapacitu. Kromě toho existuje hospic v Chrudimi. A v té oblasti – i když to není přímo v kraji – je hospic v Rychnově nad Kněžnou, v ne tak vzdálených Hořicích je vzorně fungující mobilní hospic. A plánují se tam další mobilní hospice. Proto budovat lůžkový hospic v Hradeckém kraji za 120 milionů a s dalšími náklady na jeho provozování, je opravdu plýtvání prostředky v duchu často neracionálního, nehospodárného stylu naší ekonomiky. Na to nemá církev finance. To by měl pan prezident nejprve zvážit, když dělá propagaci s požehnáním základního kamene samotným papežem. Výše citovaný informativní materiál jeho kancelář údajně dostala. U Brna je situace trochu podobná.

Na druhé straně mobilní hospice kvůli chybějící řádné legislativě nemají finance na personál, což je jejich základní finanční položka. „Žebrají“ a těžko hledají sponzory.

Zakládání hospiců církví je záležitost místních církví, tj. diecézí nebo řádů, a na to nemá pan kard. Duka, kterého prezident tlačí, žádný vliv, protože to není jeho kompetence jako primase českého ani předsedy biskupské konference. Takže tady se pláče sice dobře, ale na špatném hrobě...

Jen do závorky malou poznámku v souvislosti s restitucemi: ČTK 28.4. mluví o odluce církví od státu dovršením restitucí. Už dříve jsem upozorňoval, že tato odluka církve od státu je dávno zakotvena v ústavě, a má být „naplněna“ restitucemi. Ale jak ukazuje traktovaný problém – jde v moderní době ne o odluku /separaci/ mezi státem a církví, ale o kooperaci.

V oblasti všech těchto problémů je třeba studovat podrobný expertní rozbor viceprezidenta Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR PhDr Roberta Huneše (viz výše) a společně vést dialog o tam uvedených potřebách této oblasti. Je třeba opustit divoké nekoordinované aktivity, které mohou vést jen ke zbytečnému mrhání prostředků. 

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka