Přesun na obsah

Ke sdělení Svatého stolce ohledně přijetí mons. Roberta Bezáka u Svatého otce

24. 5. 2015

Sdělení, zveřejněné dne 18. května t.r. na stránkách slovenské biskupské konference, je nadepsáno: „Státní sekretariát Svatého stolce požádal Apoštolskou nunciaturu na Slovensku, aby prostřednictvím Konference biskupů Slovenska zveřejnila následující“. Následuje sdělení, pod nímž není uvedeno žádné jméno zodpovědné osoby, která uvedené žádá, žádný podpis, žádné číslo jednací. Pod textem je jen anonymně uvedeno několik institucí.

Nehodlám znovu vstupovat do diskuse s těmito poněkud nejasnými formulacemi vatikánských úřadů. Chci pouze sdělit, i když ze znění komunikátu není jasné, jestli se jeho obsah týká také mne, že vše, co jsem o předmětné audienci v médiích sdělil, je plná pravda. Jsem jen velmi překvapen, že podle zmiňovaného „sdělení“ Státní sekretariát Svatého stolce není informován o postupu Svatého otce, když píše, že při audienci „se nevstupovalo do jeho (Bezákových) předchozích záležitostí“. Pravdu, kterou jsem o audienci napsal, může dosvědčit i Mons. R. Bezák. Svatý otec sám udával směr a obsah audience a vyzval Mons. Bezáka, aby vyprávěl, „jak to bylo“. On hovořil a papež pozorně naslouchal.

Zdá se, že z výše citovaného sdělení vyplývá, že Státní sekretariát Svatého stolce není obeznámen se skutečnostmi. Je proto zvláštní, kdo tedy formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl.

Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace.

Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím, do kterých se nikterak nehodlám pouštět.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka