Přesun na obsah

Hospicové hnutí - informace a kontakty

30. 5. 2015

Ve středu 27.5. vysílal Čro Plus v pořadu „Kontakt“, do kterého jsem byl jeho redaktorkou paní Hůlkovou pozván. Na programu byla řada aktualit. Mezi jinými také aktuální téma o hospicovém hnutí. K mému překvapení jsme se už od něj nedostali dál, zvláště pak čas vyhražený pro dotazy byl plný otázek výlučně na toto téma.

Posluchači projevili veliký zájem o téma umírání, doprovázení nemocných v terminálním stavu a hledali radu, jak se v těchto situacích chovat. Proto jsem se rozhodl zde na svém webu ve spolupráci s vedoucí a vrchní sestrou Centra domácí hospicové péče Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích, uveřejnit nejzákladnější informace o hospicích, poskytnou rady, kde najít další informace, na koho se obrátit, kde hledat pomoc.

Hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a klade si za cíl ošetřit všechny jeho potřeby: fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v jeho vlastním sociálním prostředí. Pro nemocného je pobyt doma z hlediska sociálního a psychického tou nejlepší alternativou.

Tým odborníků domácí hospicové péče (lékař, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sociální pracovník, duchovní, psycholog) je schopný kvalifikovaně řešit komplikace spojené s preterminálním nebo terminálním stadiem onemocnění 24 hodin sedm dní v týdnu.

Domácí hospicová péče vyžaduje úzkou spolupráci ostatních odborných služeb, spolupracuje proto s dalšími ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti, s onkologickými pracovišti. Zároveň spolupracuje s rodinami po celou dobu poskytování domácí hospicové péče a doprovází pozůstalé v období truchlení.

Tým domácí hospicové péče také pomáhá při přesunu nemocného mezi nemocnicí a domovem. Do rodiny před přijetím do péče zajistí veškeré potřebné kompenzační pomůcky (elektricky polohovací lůžka, antidekubitní matrace, toaletní a koupelnové židle, oxygenátory, atd.).

Podrobné informace a kontakty je možné vyhledat na:

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Web: www.hospic-horice.cz

E-mail: hospic-horice@seznam.cz

Tel.: 773 652 844

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče / APHPP /:

Web: www.asociacehospicu.cz

E-mail: propagace@asociacehospicu.cz

Tel.: 731 461 142


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka