Přesun na obsah

Bohoslužba smíření

17. 6. 2015

Vyvrcholením programu slavnostního připomenutí 600. výročí upálení M. J. Husa ekumenickým společenstvím církví v naší zemi, jak ho připravila komise pro tuto oslavu, je „Bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění“. Bude se konat 20.6. 2015 v 19:00 v chrámu Panny Marie před Týnem.

Ekumenické společenství, které připravovalo jubileum, usilovalo o to, aby vrchol tohoto snažení, inspirovaného Janem Pavlem II., představilo nejprve jeho nástupci papeži Františkovi. To se uskutečnilo při audienci, kterou nám papež poskytl 15.6.2015. V ten den večer byla tato bohoslužba slavena v papežské koleji Nepomucenum v Římě. Bohoslužba byla inspirována formou a texty, kterých bylo použito při bohoslužbě pro „Den odpuštění“, když se papež Jan Pavel II. na první neděli postní, 12.3. v jubilejním roce 2000 omlouval za chyby katolické církve v minulosti a když vyslovil „Mea culpa“ a žádal za odpuštění.

Naše bohoslužba má běžnou formu, jaká se užívá v katolické liturgii. V úvodním slově se tu uvádí, jaké události ji v posledních desetiletí inspirovaly. Po četbě z Písma následovala homilie. Jako representant universální církve ji měl emeritní německý kardinál Walter Kasper, bývalý předseda papežské rady pro jednotu křesťanů. Před svým jmenováním biskupem byl známým profesorem teologie v Münstru a Tübingenu.

Kardinál Kasper se v homilii nejprve obsáhle zabýval teologií odpuštění a smíření na základě Písma. Zvolil výzvu sv. Pavla, napsanou Korintské církevní obci: „Smiřte se s Bohem!“ Toto biblické východisko bylo velmi vhodné při tomto Husovském jubileu. Při vzpomínce na události před 600 léty, řekl, „se musíme stydět... Události jsou silným impulsem k ekumenické cestě smíření...“ Připomíná, že smíření se neuskutečňuje lidskými silami, ale je to dar, milost Boží, je to „úkon duchovní“. I touto bohoslužbou je udělán důležitý krok, a vybízí k cestě kupředu na poli očistění paměti, na poli vědeckého bádání. Připomíná pak ekumenické impulsy II. vatikánského koncilu. Závěr: vidět Husa v novém světle ve smyslu projevu Jana Pavla II. při lateránském symposiu.

V tomto duchu se pak konaly přímluvné modlitby, které jsou centrem bohoslužby smíření. Příslušníci jednotlivých církví v 9 bodech připomínali bolesti minulosti spojené s událostmi před 600 léty, vyjadřovali nad nimi lítost a vyslovovali za sebe i za svou církev výzvy ke společné nápravě. Každý z těch 9 bodů byl uzavřen modlitbou k Bohu... Na znamení smíření pak na závěr před společným požehnáním zazněla výzva k bratrskému pozdravení pokoje. Celou bohoslužbu doprovázel zpěv nejstarší středověké písně „Jezu Kriste, štědrý kněže“, asi ze 13. stol., kterou uvádí Jistebnický kancionál z r. 1420. Zpívá se v církvích všech vyznání. Celou bohoslužbu provázela atmosféra radosti ze smíření.

Po této „předběžné zkoušce“ se pak bude bohoslužba konat uprostřed Prahy v chrámu Panny Marie před Týnem, poblíž Husova pomníku. Tento společný krok nemá v naší historii obdobu.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka