Přesun na obsah

Dovolená

30. 7. 2015

I když se v uplynulých dvou týdnech moje jméno objevovalo v médiích v souvislostech, které trochu rozčeřily dovolenkovou hladinu, přece musím konstatovat, že jsem je pozoroval jen z dálky nádherného chorvatského ostrůvku Košljun. A protože můj IPhon „klekl“ až pár dní po začátku dovolené, dostali se ke mně hned na začátku novináři a „nutili“ k vyjádření k Memorandu.

Dovolená tím ale nebyla narušená. I když jsem důchodce a mám dovolenou „stále“, je vhodné odejít z domácího prostředí, které člověka určitým způsobem poutá. Na necelých 14 dnů jsem tak odejel s některými kolegy biskupy strávit krásné dny v Chorvatsku na Jadranu. Zmíněný malý ostrůvek je učiněný ráj. Má rozměr necelých 7 ha. Od přístavního městečka Punat, ležícího na pevnině velkého známého ostrova Krk, je vzdálen pouhých 10 minut plavby obyčejnou loďkou jako jediným spojením s pevninou. Nejrůznějších druhů lodí a loděk kotví u břehu Punatu tisíce. Majiteli jsou nejen Chorvati, ale většinou cizinci, zvláště Němci, kteří zde pod dohledem správce tohoto obrovského lodního „parkoviště“ kotví celoročně.

Takže takto izolovaný ostrůvek je jedinečným místem pro letní dovolenou u moře. Na ostrůvku, porostlém bujnou vegetací, je jediný objekt – malý františkánský klášteřík s pár mnichy a bratry, kteří jsou jedinými trvalými obyvateli tohoto místa. V části kláštera je „národopisné“ muzeum, které uchovává doklady z historie ostrůvku. Archeologické nálezy ukazují, že ostrůvek byl obýván už za dob římských. A ode dávna zde existoval benediktinský klášter, který byl ve středověku vystřídán klášterem františkánským, který tu trvá dodnes. Ostrov byl dlouho pod správou Benátek a na konci středověku se dostal do majetku františkánů. Ti tu mají soukromou pláž a malý přístav pro svoje lodičky i pro lodě, přivážející návštěvníky muzea a vůbec pro kontakt s pevninou.

Většina kláštera je prázdná, takže františkáni dávají v letní době k dispozici dovolenkové bytování i stravování pro jiné řeholníky, kněze i věřící.

Nám zprostředkoval pobyt náš slovinský spolubratr biskup Andrej.Ve stejné době tu byla i řada kněží a asi sedm rodin z jedné rakouské farnosti se svým farářem.

Spolu s ostatními šesti spolubratry biskupy ze Slovinska, Slovenska, Moldávie, Německa a Česka jsme tu trávili nádhernou dovolenou při krásném počasí, každodenním koupání, bez starosti o vnější věci, krásný výlet malou lodí po zálivu mezi ostrovy. Stravování bylo hodně na zelenině... A samozřejmě nám šlo o společný bratrský život v kněžském společenství: breviář, meditace, rozhovory o tom, co může mít biskup na srdci, výměna zkušeností biskupů důchodců a nedůchodců (skoro polovina ze skupiny jsme byli důchodci), zkušenosti s evangeliem, odpočinek, krásný výlet malou lodí po zálivu mezi ostrovy, rozhovory i s ostatními „dovolenkáři“.

Byla to opravdu nádherná dovolená.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka