Přesun na obsah

Svatý Václav ve Vatikánu

29. 9. 2015

Slavnost sv. Václava se každoročně slaví také v centru universální církve, v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, u oltáře našeho hlavního národního patrona sv. Václava. Jen málokterý i větší národ se může pochlubit, že má oltář svého hlavního světce v centrální bazilice církve. Kult svatého Václava se zde datuje od r. 1333, z doby Karla IV. Při přestavbě původní baziliky byl původní oltář přenesen do nového chrámu. Na oltáři je známý Václavův obraz, kníže s vítězným praporem od italského malíře Angela Caroselliho asi z r. 1630, 4 roky po posvěcení dnešní baziliky. Po stranách oltáře jsou obrazy našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje z pozdější doby.

Oltář se, jak známo, nachází v pravé straně transeptu (příčné lodi) baziliky, kde jsou zpovědnice. Proto je běžně přístup k němu trochu obtížný, protože zřízenci dávají pozor, aby kolem zpovědnic nebyl velký turistický ruch. Ale pro nás Čechy je možné požádat o přístup k tomuto oltáři. Před ním se, v tomto transeptu konal v květnu r. 1969 pohřeb kardinála J. Berana, který trávil poslední dny svého života v papežské koleji Nepomucenum. K jeho smrtelné posteli spěchal i sám papež Pavel VI., aby vzdal poctu tomuto mučedníkovi víry, ale už ho nestihl na živu. Papež pak přišel po zádušní bohoslužbě provést výkrop a rozloučení. On určil, že kardinál Beran bude pohřben ve vatikánských katakombách mezi papeži, nedaleko hrobu sv. Petra.

Na tomto památném místě se také každoročně slaví slavnost sv. Václava ve společenství Čechů, kteří pracují nebo pobývají v Římě. Přicházejí také i poutníci z domova. Letos přijeli dva autobusy poutníků, jeden z Ostravska a druhý z Chebska, takže se slavení účastnilo asi 100 až 120 přítomných, spolu s “římskými Čechy”, s bohoslovci z české papežské koleje Nepomucenum s jejich představenými. Bohoslovci zajišťovali liturgii svými zpěvy. Celebrant připomněl, že jsme spojeni se slavením ve vlasti, kde v předvečer prošel Prahou průvod s paládiem země České. A bylo také připomenuto spojení s oslavou sv. Václava v naší vlasti, ve Staré Boleslavi.

S kardinálem Vlkem koncelebroval někdejší nuncius v České republice kardinál Coppa a asi deset dalších kněží. Jako každoročně se slavnosti účastnil velvyslanec České republiky u Svatého stolce J.E. JUDr Pavel Vošalík a další osobnosti. U sv. Petra zazníval zpěv písně "V zemi věrných Čechů” a na závěr pochopitelně svatováclavský chorál.

Po bohoslužbě, jako obvykle, šla skupina “reprezentantů” do svatopetrského podzemí ke hrobu kardinála Berana, protože všichni účastníci bohoslužby by se tam najednou nevešli. Pan velvyslanec Vošalík a kardinál Vlk i někteří přítomní položili na náhrobek květy. Velvyslanec Vošalík pronesl krátký projev pocty kardinálu Beranovi. Modlitbou za zemřelého pak byla zakončena návštěva tohoto místa i celá slavnost.

S mons. Comastrim, arciknězem baziliky, je domluveno, že čeští návštěvníci mohou požádat o dovolení navštívit hrob kardinála Berana, protože v katakombách se běžně neprovádí.

Škoda, že naše media toto každoroční slavení nepřipomínají… 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka